Home Basiskennis Islam 5 vooroordelen over de Islam ontkracht

5 vooroordelen over de Islam ontkracht

Vooroordelen over Islam

Wat je dacht te weten over de Islam
maar dat is niet zo

1. De Islam werd verspreid met het zwaard

Kruisvaarder geen moslim
Een foto van een kruisvaarder, niet van een moslim. We konden niet eens een angstaanjagende foto van moslims vinden!

Er zijn geen historische verslagen die aantonen dat mensen met het zwaard werden gedwongen om zich tot de Islam te bekeren. Al hebben moslims meer dan 1400 jaar lang over Arabië geheerst, toch vind je vandaag nog steeds meer dan 14 miljoen Koptische Arabische christenen. Hadden de moslims het zwaard gebruikt, dan was geen enkele Arabier christen gebleven. Een ander voorbeeld vinden we in India. Daar waren de moslims meer dan duizend jaar aan de macht. Ze waren machtig genoeg om, als ze dat hadden gewild, elke niet-moslim in India tot de Islam te bekeren. Toch behoort vandaag 80% van de indische bevolking niet tot de Islam. Al die niet-moslim Indiërs zijn het hedendaagse bewijs dat de Islam niet door het zwaard werd verspreid.

Bedenk eens hoe weinig moslims er aanvankelijk waren, toen de Islam zich verspreidde tot in Spanje en Marokko in het westen, en tot India en China in het oosten. Daardoor besef je dat zo’n kleine groep onmogelijk anderen had kunnen dwingen om tegen hun wil lid te worden van deze godsdienst. Ook is het interessant te weten dat de Mongolen bij hun invasie en onderwerping van een groot deel van het islamitische rijk zèlf de Islam hebben aangenomen.

2. De moslims geloven in een andere God

moslimvrouwen bij het gebed
Moslimvrouwen bij het rituele gebed, in aanbidding voor de ene ware God, “Allah”.

Er zijn niet-moslims die denken dat de moslims een andere God aanbidden dan joden en christenen. Misschien komt dat doordat de moslims de naam “Allah” gebruiken voor God. Nochtans aanbidden de moslims dezelfde God als Noah, Abraham, Mozes en Jezus (vrede zij met hen allen).

Het woord “Allah” is gewoon het Arabische woord voor “de Almachtige God”. Het is een uniek woord. Je kan de naam Allah voor niemand anders dan God zelf gebruiken. De term heeft geen meervoud en geen geslacht. Dat maakt het woord uniek in vergelijking met het woord “god” dat je in het meervoud kan zetten (goden) en ook vrouwelijk kan maken (godin). Trouwens, ook Arabische christenen noemen God “Allah”.

3. Moslims geloven niet in Jezus

moslims en Jezus
Moslims geloven dat Jezus een profeet van God was, geboren uit een maagd, en dat hij terug zal komen op aarde voor de Dag des Oordeels.

Veel mensen staan verbaasd wanneer ze ontdekken dat Jezus volgens het geloof van de moslims één van Gods belangrijkste boodschappers is. Je kan geen moslim zijn zonder te geloven in de maagdelijke geboorte en de vele mirakels van Jezus. Hij wordt bovendien vernoemd in heel wat koranverzen en wordt vaak aangehaald als een voorbeeld van deugdelijkheid en goed karakter. Het belangrijkste verschil tussen het Christendom en de Islam is echter dat de moslims niet geloven dat Jezus God is, of de zoon van God. De moslims geloven dat Jezus een profeet was en een boodschapper van God.

4. Moslimvrouwen worden verdrukt

Moslim sportvrouw
Ibtihaj Muhammad, de eerste Amerikaanse moslima die aan de Olympische Spelen deelnam in Hijab. Knap he!

Eén van de meest verontrustende misvattingen is het negatieve beeld van vrouwen in de Islam, alsof de de Islam vrouwen zou vernederen en verdrukken. Dit foute beeld is te wijten aan de negatieve cultuur en tradities van heel wat mensen, overal ter wereld. Jammer genoeg krijgen deze gebruiken soms de bovenhand en overschaduwen ze de islamitische leer. Buitenstaanders verwarren die gebruiken met de Islam zelf, terwijl ze uiteraard helemaal niet aan elkaar gelijk zijn. In het Arabië van voor de Islam hadden vrouwen bijvoorbeeld helemaal geen rechten. Ze werden behandeld als voorwerpen en werden voortdurend vernederd. Ze dienden enkel om de man te gehoorzamen en hem kinderen te schenken. Werd er een meisje geboren, dan werd dat gezien als een schande voor de familie. Vaak werden meisjesbaby’s dan ook levend begraven!

De Islam bracht een positieve evolutie teweeg in Arabië. De mensen die toetraden tot de Islam hebben al die schadelijke culturele praktijken afgezworen en eindelijk kregen vrouwen de rechten en het respect die ze verdienden. Cijfergegevens over bekeringen laten zien dat er zich vier keer meer vrouwen dan mannen tot de Islam bekeren. Niemand bekeert zich toch tot een godsdienst die hem of haar verdrukt? De waarheid is dat de Islam aan vrouwen de rechten toekent die ze verdienen om zowel in deze wereld als in de volgende succesvol te zijn.

5. Moslims zijn terroristen en extremisten

Islam en terrorisme
Grrr!! Ik ben een enge moslim! Grapje! Ik heb gewoon jeuk aan mijn neus!

Dit is veruit de grootste misvatting over de Islam, die ten onrechte is ontstaan door veralgemeningen en door het beeld dat de media het publiek voorhouden. Is dit je al opgevallen? Een aanslag van een bepaalde groep op een andere wordt omschreven als “haatmisdaad”. Maar wanneer een moslim op iemand schiet, wordt het meteen afgedaan als “terrorisme”.

Veel politieke dictators en ambtenaren of extremistische groeperingen gebruiken de naam Islam als een strategie om volgers en aandacht aan te trekken, ook al taat heel wat van wat ze doen in tegen de Islam. De Islam laat terrorisme echter onder geen enkele omstandigheid toe. Terrorisme gaat in tegen elk principe van de Islam. Een moslim die zich daarmee inlaat volgt dus niet langer de Islam. De Islam verbiedt moslims om onschuldigen aan te vallen of te doden. Allah zegt:

“Voor wie een ziel doodt – niet (als vergelding) voor een ziel of het verderf zaaien op aarde – het is alsof hij de hele mensheid heeft gedood.” [Edele Koran 5:32]

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…