Home Basiskennis Wetenschap Wat zegt de Islam over evolutie en schepping?

Wat zegt de Islam over evolutie en schepping?

Evolutie? Schepping? De Koran zegt: Allebei!

Voor moslims is er geen behoefte aan een scheiding tussen godsdienst en wetenschap. Uit de Koran, die 1400 jaar geleden werd geopenbaard, weten we dat er zowel ‘schepping’ als ‘evolutie’ is. In beide gevallen is Allah de enige die ‘in staat is alles te doen’ (vertaling van de betekenis van een citaat uit de Koran). Het waren trouwens de islamitische wetenschappers die meer dan 1000 jaar geleden de weg hebben gebaand voor de vooruitgang in kennis en technologie en voor de verschillende takken van wetenschap die we vandaag kennen.

Allah heeft uitgelegd hoe Hij alles in het universum heeft geschapen en hoe Hij alle levende wezens uit water heeft voortgebracht. Hij schiep de mens uit aarde (niet apen) en de Islam heeft er geen nood aan om zogenaamde ‘verbindingen’ met de dierenwereld te verzinnen.

De christelijke Bijbel zegt dat Adam en Eva allebei hier op Aarde werden geschapen, minder dan 10.000 jaar geleden. De Koran zegt dat Adam en Eva in de Hemel werden geschapen, NIET op Aarde. Toen zij God ongehoorzaam waren, heeft Hij ze uit de Hemel naar de Aarde verbannen.

Moslims geloven dat mensen 40 dagen na de bevruchting hun ziel krijgen toegewezen. De Koran zegt dat engelen de ziel van een mens bij twee gelegenheden terughalen. Eén daarvan is bij de dood van de mens. De andere keer gebeurt het telkens wanneer de mens in slaap valt. Wanneer hij wakker wordt, geven de engelen hem zijn ziel terug:

Allah neemt de zielen weg bij hun sterven en bij degenen die niet sterven in hun slaap. Dan houdt Hij de zielen waarvoor Hij de dood heeft beslist achter en stuurt Hij de overigen (terug) tot een vastgestelde tijd. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt. (Edele Koran 39:42)

Allah schiep ieder levend wezen uit water. Onder hen zijn er die zich op hun buiken voortbewegen en onder hen zijn er die op twee (voeten) lopen en onder hen zijn er die op vier (poten) lopen. Allah schept wat Hij wil. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken. (Edele Koran 24:45)

De Koran heeft, reeds 14 eeuwen voor de moderne wetenschap, een precedent geschapen door in eenvoudige en directe termen de schepping van dieren en hun verschillende functies uit te leggen en verzekert ons daarna dat het God is die Macht heeft over alles. Deze uitspraak houdt ook in dat Allah, als Hij dit wil, naar believen Zijn schepping kan vervormen en wijzigen. Er is in heel wat diersoorten duidelijk bewijs aanwezig van wijzigingen en aanpassingen binnen de soort. Er is echter geen concreet bewijs dat de bewering rechtvaardigt dat deze ontwikkeling een geleidelijke overgang van één type naar een ander zou zijn geweest, zoals reptielen die in vogels veranderen of alligators die koeien worden. De uitspraken in de Koran zijn zeer duidelijk wanneer Allah ons zegt dat Hij andere levensvormen heeft voortgebracht, die Hij dan heeft vernietigd of door andere heeft vervangen. Ook dit veronderstelt dus geenszins een evolutie waarbij één type in een ander verandert.

Allah vertelt ons dat Hij Al-Bari is (de Voortbrenger, de Vormer), maar opnieuw betekent dit niet dat Hij daarom elke individuele levensvorm moet voortbrengen uit één enkele soort. Als we de Koran lezen, blijkt juist dat Hij vele verschillende types, vormen en maten heeft geschapen volgens Zijn eigen Wil. Veranderingen binnen eenzelfde soort gebeuren trouwens zelfs zo snel dat het in één of twee seizoenen kan, in minder dan een jaar – wat een veel kortere tijdspanne is dan de miljoenen jaren die Darwin veronderstelde.

Nu we het toch over hem hebben: Charles Darwin was slechts een amateur natuurliefhebber. Rond 1850 zag hij voor het eerst de vinken op de Galapagoseilanden.

vogelbekkenHij merkte dat de bekken van de dieren op elk eiland een andere vorm hadden, naargelang het voedsel dat er op dat eiland beschikbaar was. Daarom veronderstelde hij dat de dieren gedurende miljoenen jaren waren geëvolueerd, waarbij enkel de sterkste de veranderingen in het klimaat en de vegetatie hadden overleefd. Dit is echter totaal onjuist en werd als pure humor afgedaan in een TV-serie op een educatief kanaal in oktober 1998. Volgens de ontdekkingen van wetenschappers in datzelfde jaar was, onder invloed van het weerfenomeen bekend als ‘El Niño’, het klimaat op precies diezelfde eilanden drastisch veranderd in slechts enkele maanden tijd. Tot hun verrassing kwamen uit de eitjes van de vinken op elk van die eilanden al metéén jongen met bekken die waren aangepast aan hun gewijzigde omgeving!

De commentator zei toen zelfs dat dit Darwins theorie compleet ondermijnde en moest er eens goed om lachen.

Er bestaat geen DNA-onderzoek dat wijst op een verband tussen aap-achtigen en mensen, zoals wetenschappers en hun trouwe sponsors veronderstelden. In feite komt het doorsnee varken op een boerenerf in heel wat aspecten dichter bij de mens dan een aap of gorilla. Denk maar eens aan het feit dat artsen de huid van varkens gebruiken om het beschadigde weefsel van brandslachtoffers te vervangen en dat de beroemde acteur John Wayne in 1977 als eerste een hartklep van een varken in zijn eigen hart ingeplant kreeg om zijn leven te redden. En het werkte nog ook – tot hij door zijn vele roken aan kanker stierf.

De rationele benadering van het hele onderwerp is eigenlijk simpel. Net zoals Allah het universum kan scheppen en leven kan voortbrengen, kan Hij zoveel verschillende types van elke levensvorm tot stand brengen als Hij wil. Dat vormt voor Hem geen enkel probleem. Hij is per slot van rekening de Schepper en de Vormer. En wat het belangrijkste is: Hij kan alles veranderen zoals Hij maar wil, zelfs vandaag.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…