Home Vragen De edele Koran Bewijzen dat de Koran van God komt

Bewijzen dat de Koran van God komt

Komt de Koran van God

Kunnen we bewijzen dat de Koran van God komt?

Moslims beschikken over het meest duidelijke bewijs: de Heilige Koran. Geen enkel boek op aarde kan de vergelijking hiermee doorstaan. In de Arabische taal is hij absoluut perfect, zonder fouten op het vlak van grammatica, betekenis of context.

De wetenschappelijke bewijzen zijn wereldwijd ruimschoots bekend, zelfs onder niet-islamitische geleerden. In de Koran staan voorspellingen die intussen zijn uitgekomen. Zijn onderrichtingen zijn duidelijk bedoeld voor alle volkeren, overal ter wereld en in alle tijdperken.

Verrassend genoeg is het de Koran zelf die ons de test voor zijn authenticiteit levert. Hij daagt allen die aan zijn geloofwaardigheid twijfelen zelfs uit. Allah zegt ons in Zijn Boek:

“Bekijken zij de Koran dan niet nauwkeurig? Als hij van een ander dan van Allah was geweest, hadden zij daar zeker veel tegenstrijdigheden in gevonden.” [Edele Koran 4:82]

Nog een verbazende uitdaging van Allah’s Boek:

“En als jullie twijfelen over hetgeen Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar, maak dan een Soerah van gelijk niveau…” [Edele Koran 2:23]

en Allah daagt ons nog meer uit:

“Geven jullie dan tien Soerah’s zoals deze.” [Edele Koran 11:13]

en tenslotte:

“Breng dan een Soerah die daaraan gelijkwaardig is.” [Edele Koran 10:38]

Niemand is ooit in staat geweest om een dergelijk boek te produceren, geen tien Soerah’s, zelfs niet één gelijkaardig hoofdstuk. Nog tijdens het leven van Muhammad (vrede en zegeningen met hem) hebben duizenden mensen de Koran uit het hoofd geleerd. Later gaven ze hem door, van leraar aan student, generatie na generatie, van natie tot natie.

Al zijn de meesten van hen geen Arabieren, toch kent vandaag dag elke moslim minstens een deel van de Koran uit het hoofd. Er leven vandaag de dag meer dan negen miljoen (9.000.000) moslims op aarde die de hele Koran woord voor woord uit het hoofd hebben geleerd. Ze kunnen de hele Koran voordragen in het Arabisch, net zoals Muhammad ﷺ het 14 eeuwen geleden deed.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…