Home Vragen Allah Wat is de oorsprong van God?

Wat is de oorsprong van God?

God Allah

Waar komt God vandaan? Wat is Zijn oorsprong?


Zowel de Bijbel als de Koran vertellen ons dat God altijd heeft bestaan en dat er nooit een tijdperk is geweest waarin Hij niet bestond. Hij is de Eeuwige, zonder begin en zonder einde. Hij is de enige schepper en onderhouder van alles wat bestaat. Er bestaat ook niets of niemand naast Hem, en Hij heeft ook geen deelgenoten. Hij vertelt ons dat Hij niet werd verwekt noch lijkt op Zijn schepping. Hij noemt Zichzelf bij een aantal namen. Dit zijn er drie van:

  • De Eerste – (Al-Awal)
  • De Laatste – (Al Akhir)
  • De Eeuwige en de Ene die aangeroepen wordt door Zijn schepping terwijl Hij Onafhankelijk van hen is (As-Samad). Hij is geen mens en Hij heeft geen nageslacht of afstammelingen. Hij is niet gelijk aan wat Hij schept noch valt Hij ermee te vergelijken.

Hij heeft altijd bestaan en werd niet geschapen, aangezien Hij helemaal niet op Zijn schepping lijkt.

De Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) legde uit dat de duivel iemand zou benaderen en hem vragen zou stellen over de schepping: ”Wie heeft dit of dat geschapen?” Daarop zou het antwoord ”Allah” zijn. Dan zou hij vragen: ”Wie heeft Allah geschapen?” De Profeet gaf daarop de raad om op zo’n moment die gedachtegang stop te zetten. Natuurlijk is God – de echte God – eeuwig en niet geschapen.

In de Koran staat:

Allah! Er is geen godheid dan Hij (die het recht heeft aanbeden te worden), de eeuwig Levende, de Zelfstandige. Sluimer noch slaap kan Hem treffen. Hij is de Bezitter van de hemelen en de aarde en al wat er zich in bevindt. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn toestemming? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. Zij kunnen niets van Zijn kennis onthullen, tenzij Hij dat wil. Zijn troon strekt zich uit (ver) over de Hemelen en de Aarde. Het waken daarover vermoeit Hem helemaal niet. Hij is de meest Verhevene, de Almachtige. [Edele Koran 2:255 – “Ayat al Kursi – het Troonvers”]

Dit vers geeft werkelijk een compleet beeld van God, zonder Hem te vergelijken met Zijn schepping, maar veeleer als het Absolute Wezen in al Zijn Eigenschappen en Kenmerken.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…