Home Basiskennis Doel van het leven Ieder van ons is een slaaf – Waarom?

Ieder van ons is een slaaf – Waarom?

Je bent een slaaf, maar hoe

Ben jij een slaaf? Ja!

Elke mens is een slaaf. Vraag is: Van wie of van wat?

Ben je een slaaf van je job, die bepaalt wanneer het volgende project klaar moet zijn? Werk je daarom 14 uren per dag, om het tijdig af te krijgen? Of ben je verslaafd aan de nieuwste trends? Volg je blindelings wat zij je voorschrijven over wat “in” is en wat niet? Ben je misschien je eigen slaaf, omdat je zonder beperkingen eet wat je wil, drinkt wat je wil en doet wat je wil?

Denk hier eens over na. Echte vrijheid bereik je pas wanneer je de slaaf wordt van Degene Die je het leven heeft geschonken en Die dat leven ooit ook weer zal wegnemen. Van Degene Die zorgt voor de zuurstof die je inademt, voor het voedsel dat je eet, voor het licht waardoor je kan zien. Van Degene Die jou schiep uit het niets en Die ook alles om je heen heeft geschapen en in balans en harmonie bracht.

De Almachtige God zegt:

“En Ik (Allah) heb de Djinn en de mens slechts tot Mijn aanbidding geschapen.” [Edele Koran 51:56]

Het woord “aanbidding” is een ruwe vertaling van het Arabische “Ibadah”. Het omvat meer dan het loven, vereren en waarderen van God dat we normaal verstaan onder het woord “aanbidding”. Het betekent namelijk ook gehoorzaamheid aan God.

Alle edele Profeten en Boodschappers van God – waaronder Noah, Abraham, Mozes, Jezus en de allerlaatste in de reeks, Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hen) – waren slaven van God. Ze loofden, prezen en dankten God terwijl ze deden wat Hij hen had opgedragen en zich onthielden van wat Hij hen had verboden. Ze onderwierpen zich allemaal volledig aan Hem.

Elke vreedzame persoon die zich aan God onderwerpt is dus een moslim.

De enige godsdienst die de mensen oproept om zich volledig aan de Schepper over te geven, en niet aan Zijn schepping, is de Islam. In feite betekent het woord “Islam” dat je je onderwerpt aan God en slechts de Schepper alleen aanbidt, en niet Zijn schepping.

Je hebt dus twee mogelijkheden. Ofwel word je een slaaf van de schepping ofwel word je een slaaf van de Schepper. In dat geval onderwerp je jezelf aan Hem, zoals al Zijn edele Profeten en Boodschappers dat hebben gedaan.

Zet de eerste stap en vraag je Schepper oprecht om leiding.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…