Home Vragen Allah Zullen we rechtvaardig behandeld worden?

Zullen we rechtvaardig behandeld worden?

Rechtvaardig oordeel

Zullen op de Dag des Oordeels de mensen worden beloond voor hun daden? Ook niet-moslims?


Ja, absoluut. Allah behandelt iedereen altijd rechtvaardig en eerlijk.
Maar lees deze verzen van de Koran aandachtig, vooral over het “volk van het Boek”( joden en christenen):

Dit zijn de verzen van Allah: Wij reciteren ze aan jou (O Muhammad) in waarheid, en Allah wenst geen onrechtvaardigheid voor de Werelden (mensheid en djinn).
En aan Allah behoort al dat in de hemelen is en alles dat in de wereld is. En alle zaken gaan terug (voor besluit) naar Allah.
Jullie (oprechte gelovigen in islamitisch monotheïsme en echte volgers van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) zijn de beste gemeenschap die er uit de mensen is voortgebracht; jullie gebieden het behoorlijke (d.w.z. islamitisch monotheïsme en alles dat de Islam verordend heeft) en verbieden het verwerpelijke (Polytheïsme, ongeloof en alles dat de Islam verboden heeft), en jullie geloven in Allah. Als de mensen van het boek (joden en christenen) zouden geloven dan was dat beter voor hen. Onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn de verdorvenen (ongehoorzaam aan Allah – en opstandig tegen Allah’s gebod).
[Edele Koran 3:108-110]

Degene die gelooft in Allah als één god en zoveel mogelijk goede daden verricht – en die leeft volgens de leer van de laatste Profeet over wie hij heeft gehoord (vrede zij met alle profeten) – zou best een moslim kunnen zijn (iemand die zich aan de wil van Allah overgeeft). Dan is het aan Allah om hun Rechter te zijn, net zoals Hij de Rechter is in alle kwesties.

Behandelt Allah de joden en de christenen net zoals de moslims?

Sommigen vragen zich misschien af of we de hedendaagse “mensen van het Boek” (joden en christenen) kunnen beschouwen als “gered” of niet.

In feite worden de joden en christenen die destijds geloofden in Allah als één God verschillende keren vermeld in de Koran. Zij probeerden de geboden van Allah te gehoorzamen en de boodschap die Allah met hun specifieke Profeten (zoals Abraham, Mozes, Jezus enz.) zond te na te leven:

Zij zijn niet [allen] gelijk. Onder de mensen van het Boek is er een gemeenschap die standvastig Allah’s tekenen gedurende de nacht voorleest, terwijl zij zich eerbiedig neerbuigen.
Zij geloven in Allah en de Laatste Dag, zij gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke en wedijveren in goede daden. Zij zijn degenen die tot de rechtschapenen behoren.
Van al wat zij verrichten van het goede zal niets ooit verworpen worden. Allah kent de godvrezenden.
[Edele Koran 3:113-115]

Laten we eens bekijken wat Allah ons over hen vertelt in de Koran.

Zij die ongelovig zijn en sterven terwijl zij ongelovig zijn, van geen van hen zou de aarde vol goud aanvaard worden ook al zouden zij zich ermee willen vrijkopen.
[Edele Koran 3:91]

Degenen die als ongelovigen sterven, zullen alleen een beloning voor hun goede daden hier op Aarde ontvangen, in dit leven.

Maar hun daden zullen op de Dag des Oordeels niet van hen geaccepteerd worden, zelfs al besteden zij een Aarde vol goud aan wat zij beschouwden als een daad van gehoorzaamheid.

De Profeet ﷺ kreeg een vraag voorgelegd over ‘Abdoellah bin Djoed’an. De man had de gewoonte vrijgevig te zijn voor gasten en hulpvaardig voor de schuldenaren, en hij gaf voedsel (aan de armen). Dus was de vraag: “Zal dat alles hem helpen?”

De Profeet ﷺ antwoordde:

“Nee, niet eens een dag gedurende zijn leven heeft hij gezegd: ‘O mijn Heer! Vergeef mijn zonden op de Dag des Oordeels’.”

De Profeet Muhammad ﷺ vertelde ons:

“Als iemand van de mensen van het Boek over mij hoort en over de boodschap waarmee ik gezonden ben, en hij weigert zich aan de Almachtige Allah in vrede over te geven en Hem te gehoorzamen, dan zal hij in het Vuur zijn.”

Allah vertelt ons in de Koran dat Hij de “Beste van de Rechters” is en zeker, het uiteindelijke oordeel van ons allen ligt bij Hem.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…