Home Vragen Allah Waar is God?

Waar is God?

Waar is God

Waar is God?

Sommige van de andere godsdiensten zeggen “God is overal.” Dit noemen we “pantheïsme” en is het tegenovergestelde van wat wij in de Islam geloven. Allah zegt ons duidelijk dat er nergens in het universum iets is zoals Hij, en dat Hij ook nooit aanwezig is in Zijn schepping.

Hij vertelt ons in de Koran dat Hij het universum in zes “Yawm” (een periode van tijd) schiep, waarna Hij “astawah ‘ala al Arsh “(Hij steeg boven Zijn Troon).

Allah’s kennis is zo volledig dat Hij alles weet over het verleden, het heden en de toekomst, overal en op exact hetzelfde moment. Hetzelfde kan worden gezegd over zijn absolute Horen en Zien. Op deze manier zijn Zijn Kennis, Zijn Gehoor, en Zijn Zicht overal en tegelijkertijd aanwezig.

In dit verband heeft de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) ons verteld: “Hij is zo dicht bij ons als onze halsslagader.” Hij zegt ook: “Allah is met ons” wanneer wij Hem oprecht aanbidden en in tijden van nood. Natuurlijk doet dit niets af van het feit dat Allah niet echt aanwezig komt in Zijn schepping.

De Koran geeft ons een meer gedetailleerde kijk op waar (en wie) Allah is:

Voorwaar, jullie Heer is Allah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen (perioden) heeft geschapen. Vervolgens zetelde Hij Zich op de Troon. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem haastig najaagt; en de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn bevel onderworpen. Weet, dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegend zij Allah, de Heer der Werelden. [Edele Koran 7:54]

Voorwaar, jullie Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen (perioden) heeft geschapen, en Hij zetelde Zich op de Troon. Hij regelt het bestuur, en er is geen voorspreker, behalve na Zijn verlof. Dat is Allah, jullie Heer. Aanbid daarom Hem. Laten jullie je niet vermanen? [Edele Koran 10:3]

Allah is Degene Die de hemelen heeft verheven, zonder steunpilaren die jullie zien. Vervolgens zetelde Hij Zich op de Troon en maakte de zon en de maan dienstbaar. Ieder draait tot een vastgestelde tijd. Hij (Allah) regelt de zaak (en) legt de Tekenen uit. Hopelijk zullen jullie van de ontmoeting met jullie Heer overtuigd zijn. [Edele Koran 13:2]

Degene Die de hemel en de aarde en alles wat daartussen is, geschapen heeft in zes dagen. Vervolgens zetelde Hij Zich op de Troon. Hij is de Erbarmer, vraag over Hem aan degene die daarover het meeste weet. [Edele Koran 25:59]

Allah is Degene Die de hemelen en de aarde en wat tussen hen is heeft geschapen, in zes dagen (perioden), en Hij zetelde Zich op de Troon. Er is voor jullie buiten Allah geen beschermer en geen voorspreker. Laten jullie je dan niet vermanen? [Edele Koran 32:4]

En voorzeker, Wij hebben de hemelen en de aarde en wat ertussen is in zes dagen (perioden) geschapen, en vermoeienis raakte Ons niet. [Edele Koran 50:38]

Hij is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen in zes dagen (perioden) waarna Hij Zich op de Troon zetelde. Hij kent wat de aarde ingaat en wat eruit komt en wat uit de hemel neerdaalt en wat erin opstijgt. En Hij is met jullie, waar jullie ook zijn. En Allah is Alziende over wat jullie doen. [Edele Koran 57:4]

We leren uit deze verklaringen een logische benadering om de aard van God te begrijpen, zonder Hem te vergelijken met de schepping en zonder Hem in Zijn schepping te plaatsen.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…