Home Basiskennis Islam Hoe word je Moslim?

Hoe word je Moslim?

0
Moslim worden

Moslim worden is heel eenvoudig. Je zegt gewoon:

“Ik getuig dat niemand aanbidding waardig is, behalve God. En ik getuig dat Muhammad de boodschapper van God is.”

Het oprecht en overtuigd uitspreken van deze eenvoudige woorden voert je binnen in de Islam. Deze verklaring noemen we het geloofsgetuigenis (Shahada).

Het Arabische woord “Islam” betekent “overgave” en is afgeleid van een woord dat “vrede” betekent. In die zin leert de islamitische godsdienst ons dat je, om echte gemoedsrust te vinden, jezelf moet overgeven aan God. Het woord “moslim” betekent dus “iemand die zich onderwerpt aan de wil van God”.

De Islam is geen nieuwe godsdienst, want “onderwerping aan de wil van God” (d.i. Islam) is voor God altijd al de enig aanvaardbare godsdienst geweest. Daarom is de Islam de enige echt “natuurlijke godsdienst” en brengt hij dezelfde eeuwige boodschap die doorheen de eeuwen aan alle profeten en boodschappers van God werd geopenbaard.

De kernboodschap van al die profeten was altijd al dat er slechts één Ware God bestaat en dat alleen Hij mag worden aanbeden. Enkele van die profeten zijn Noah, Abraham, Mozes, David, Salomon, Johannes de Doper en Jezus, vrede zij met hen allen.

“En Wij stuurden niet één van de Boodschappers vóór jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is. Aanbidt Mij daarom.” [Edele Koran 21:25]

Voordelen als je moslim wordt

  • Je vindt innerlijke rust

In een wereld van buitensporig materialisme zijn mensen ontevreden en voelen ze zich spiritueel leeg. Dat jij je wil ondergeschikt maakt aan God leidt tot iets waar iedereen naar op zoek is: innerlijke vrede en rust. Mensen bestaan uit twee elementen: het fysieke lichaam en de ziel. Het fysieke lichaam voedt zich met eten, maar de ziel heeft nood aan een band met God om zich goed te voelen. God aanbidden geeft de ziel een voldaan gevoel.

“(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en van wie de harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” [Edele Koran 13:28]

  • Je ontwikkelt een rechtstreekse band met God

Wie de Islam aanneemt, gaat een persoonlijke en rechtstreekse relatie met God aan. Door deze hechte vriendschap met God kan je de uitdagingen en beproevingen van dit leven en het volgende aan. De wetenschap dat God je op elk moment van je leven nabij is, is een enorme opluchting en bij elke uitdaging waarmee je wordt geconfronteerd kan je op Hem vertrouwen om ze voor je op te lossen.

“Weet: voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren.” [Edele Koran 10:62]

  • Je ontdekt de zin van je leven

Wanneer je je bekeert tot de Islam, houdt dit in dat je op weg bent om het doel van je leven te vervullen. De eigenlijke reden waarom God ons heeft geschapen is om Hem te aanbidden. De Islam leert je hoe je dat kan doen en hoe je dichter bij Hem kan komen:

“En Ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.” [Edele Koran 51:56]

  • Je krijgt vergiffenis voor al je zonden

Zodra je je bekeert tot de Islam worden al je vroegere zonden vergeven. Een nieuwe moslim is als een pasgeboren baby. Welke zonde je ook hebt begaan, ongeacht hoe vaak je ze beging of hoe erg ze was, God kan er vergiffenis voor schenken. God houdt ervan vergiffenis te schenken. De mens wordt het misschien wel moe om erom te vragen, maar God wordt het nooit moe ze te geven.

Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.” [Edele Koran 39:53]

  • Je verwerft eeuwige gelukzaligheid

Het grootste voordeel is dat God aan de moslims als beloning het eeuwige Paradijs (Hemel) belooft. Zij die met het Paradijs worden gezegend zullen eeuwig gelukkig zijn, zonder enige vorm van ziekte, pijn of verdriet. God zal tevreden zijn over hen en zij zullen tevreden zijn over Hem. In het Paradijs zijn er genietingen die geen oog ooit heeft gezien, die geen oor heeft gehoord en die niemand zich ooit kan inbeelden. Het zal een heel reëel leven zijn, niet alleen spiritueel, maar ook lichamelijk.

“Iedere ziel zal de dood proeven, en voorwaar: pas op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen. En slechts degene die van de Hel weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes, en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting.” [Edele Koran 3:185]

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…