Home Vragen Profeet Waarom heeft Allah (God) Profeten gezonden?

Waarom heeft Allah (God) Profeten gezonden?

Waarom Profeten

Hebben de mensen wel profeten nodig? Waarom heeft God profeten gezonden?

Om een diepzinnig boek te begrijpen en er de juiste lessen uit te trekken heb je een goede leraar nodig. Het universum is een boek. Elk wezen is een zin, een woord of een letter. Van atoom tot zon, bij elk schepsel zie je dat ontelbare waardevolle betekenissen verscholen zitten achter de schoonheid, de compositie, het systeem en het ontwerp die ze hebben meegekregen. Wat zijn die mysteries die het universum de mensheid toefluistert? Wat is de betekenis van al die schepselen, gebeurtenissen, geboortes en overlijdens? Of van de veranderingen in het universum, zijn niets verspillende overvloed, eindeloze gunsten en geschenken? De Schepper die dit diepzinnige boek heeft geschapen zal uiteraard “profeten” sturen, leraren die de mensheid helpen om de heilige, mysterieuze betekenissen van dit prachtige universum te lezen, te begrijpen, te onderrichten en te verklaren.

Het is een teken van wijsheid dat de mens hierover verbaasd is en zich afvraagt: “Wat zijn wij? Waar komen we vandaan? Waarheen zijn we op weg? Waarom bestaan we?” Elk intellectueel en redelijk wezen is op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Maar wie kent die antwoorden? Wie kent ze beter dan de Heer en Schepper van de werelden en van alles wat leeft? Aangezien Allah de antwoorden op al deze vragen kent, zal Hij de mensheid uiteraard inlichten over de verheven doelstellingen die Hij in het universum heeft verwerkt. En natuurlijk zal Hij voor deze heilige opdracht de meest vooraanstaande mensen kiezen als Zijn “Profeten”.

Zonder profeten was het voor de mensen moeilijk geweest om te kiezen tussen goed en kwaad en om te ontdekken wat de waarheid is, het goede en het meest weldadige. Het zou heel wat tijd kosten om dit alles met vallen en opstaan te leren, en waarschijnlijk zouden ze er uiteindelijk niet eens in slagen. Daarom heeft Allah, in Zijn oneindige barmhartigheid en genade, profeten gezonden als gidsen voor de mens op het rechte pad.

Allah zegt:

“En (Wij zonden) Boodschappers als dragers van goed nieuws en van waarschuwingen, om te zorgen dat de mensheid niet tegen Allah pleit, nadat de Boodschappers (gekomen zijn).” [Edele Koran 4:165]

Allah is de Meest Meelevende en wil dus niet dat de mensen iets verkeerd doen. Daarom zond Hij profeten, die de mensen moesten inlichten en hen moesten leren wat fout is en wat hen kan schaden in dit leven en in het hiernamaals. De mensen die volharden in het kwaad zullen hiervoor ter verantwoording worden geroepen op de Dag des Oordeels. Had Allah geen Profeten gezonden, dan hadden de mensen kunnen tegenwerpen: “We wisten het niet. Niemand heeft ons voor het kwaad gewaarschuwd en niemand toonde ons hoe het wel moest. Was dat wel gebeurd, dan zouden we uiteraard het goede hebben gekozen. Deze afrekening is onrechtvaardig!”

Profeten zijn de mensheid niet alleen op spiritueel vlak voorgegaan. Zij waren ook gidsen en leraren op het vlak van beschaving, van culturele en sociale vooruitgang en van artistieke, commerciële, agrarische en andere activiteiten. Profeet Noah was bijvoorbeeld een expert in scheepsbouw. Profeet Jozef was een specialist in klokken maken en Profeet Idries is de expert van de kleermakers. De mensheid heeft namelijk Profeten nodig. Niet alleen om godsdienstige redenen, of vanwege geloof en moraal, maar ook voor hun materiële en wereldse vooruitgang.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…