Home Vragen Allah Allah is God, zonder beperkingen

Allah is God, zonder beperkingen

God beperkingen

Allah de Almachtige

Kan God bijvoorbeeld een steen maken die zo groot is dat niets hem nog kan verplaatsen? Als Hij een steen zo groot maakt dat niets of niemand er nog beweging in krijgt, zou dit dan betekenen dat Hij dat zelf ook niet kan? Of is Hij niet in staat om iets te maken dat zo groot is dat Hij het zelf niet meer kan verplaatsen?

Allah zegt ons: “Allah kan alles doen wat Hij wil.” Laat het duidelijk zijn dat we in de Islam daaronder verstaan dat Allah nooit iets zal willen waardoor Hij niet meer Allah is. Met andere woorden, Hij zal nooit sterven omdat dit zou betekenen dat Hij niet langer de “Eeuwig-Levende” is (één van Zijn kenmerken volgens de Heilige Koran).

Hij kan dus inderdaad een steen (of wat dan ook) zo zwaar en groot maken dat niets in het hele universum hem kan verplaatsen. Allah bevindt zich echter niet in dat universum en Hij lijkt ook niet op Zijn schepping. Daarom is Allah nooit gebonden aan de wetten van de Schepping. Hij is namelijk zowel de Schepper als de Wetgever. Wanneer Hij wil dat er iets gebeurt, hoeft Hij enkel te zeggen ”Koen! Fa yakoen” (Wees! En het ontstaat.)

Allah en de Koran

Over Zichzelf zegt Allah:

“Als de Voortbrenger van de hemelen en de aarde tot iets besluit, zegt Hij slechts: ‘Wees’ en het is.” [Edele Koran 2:117]

Zij zei: “O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?” Hij zei: “Zo is het: Allah schept wat Hij wil. Als Hij over een zaak beslist, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees’ en het is.” [Edele Koran 3:47]

“Waarlijk, (de schepping van) ‘Iesa is bij Allah zoals (de schepping van) Adam. Hij schiep hem uit aarde, vervolgens beval (Hij) hem: ‘Wees’ en hij was.” [Edele Koran 3:59]

“En Hij is het die de hemelen en de aarde in Waarheid heeft geschapen en op de dag zal Hij zeggen: ‘Wees’ en het is. Zijn Woord is de Waarheid. Hem behoort de heerschappij op de Dag waarop op de trompet geblazen wordt. Alwetend van het onzichtbare en het zichtbare. Hij is de Alwijze. Welbewust (van alle dingen).” [Edele Koran 6:73]

“Waarlijk! Ons Woord tegen iets wat Wij ons hebben voorgenomen is dat Wij er slechts tegen zeggen: ‘Wees!’ en het is.” [Edele Koran 16:40]

“Het past Allah niet om een zoon te hebben. Verheerlijkt en verheven is Hij (boven alles was zij met Hem verenigen). Wanneer Hij tot iets besluit, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees’ en het is.” [Edele Koran 19:35]

“Waarlijk, als Hij zich voorgenomen heeft iets (te scheppen) dan luidt Zijn bevel slechts: ‘Wees’ en het is.” [Edele Koran 36:82]

“Hij is Degene Die het leven geeft en de dood veroorzaakt. Als Hij tot iets besluit zegt Hij slechts: ‘Wees’ en het is.” [Edele Koran 40:68]

Uit deze verzen blijkt dat het helemaal niet moeilijk is voor God om iets te scheppen. Het volstaat dat Hij een Gebod uitvaardigt en alles komt tot stand zoals Hij het wil.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…