Home Basiskennis Wetenschap Is er wel een Schepper?

Is er wel een Schepper?

Bestaan Schepper

Hoe bewijs je het bestaan van een Schepper?

Laten we eerst en vooral toegeven dat we geen goden zijn en dat we ook niet alles weten. Het is bovendien noodzakelijk om ons hart en geest te ontdoen van alle vooroordelen en kennis over hoe alles is ontstaan, over hoe alles in stand wordt gehouden en blijft bestaan.

Alleen zo kunnen we ware kennis verwerven en de feiten vaststellen op basis van bewijzen.

Vraag aan om het even wie: “Geloof jij in God?” Je zal steevast heel uiteenlopende antwoorden krijgen. De vraag zou eigenlijk moeten luiden: “Wat geloof je in verband met God?”

Denk hier eens over na:

Als er een schepping is, dan moet er een Schepper zijn.

Als er een Schepper is, dan moet Hij ook de Verzorger zijn.

De Schepper kan Zichzelf niet scheppen.

Als Hij de enige Schepper/Verzorger is – dan is Hij EEN.

God moet wel één zijn. Als hij niet de Ene en Enige was, dan zouden er tussen de verschillende goden enorme geschillen en wedijver ontstaan.

Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is Zichzelf- genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.” [Edele Koran 112:1-4]

Zijn we het erover eens dat dit een schepping is? Of gaan we ervan uit dat alles zomaar uit niets is ontstaan, en dat zo het hele universum werd gevormd?

In de Koran ligt een uiterst duidelijke boodschap van Allah vervat. Iets komt niet voort uit niets. Er moest dus al iets bestaan. En dat is het dan wat alles geschapen heeft waarvan we nu het bestaan kennen. En op dat “iets” moet je beroep doen in tijden van nood en dankbaarheid.

Zoals Allah het in Zijn Boek heeft gezegd:

“En Ik heb de Djinn en de mens slechts tot Mijn aanbidding geschapen.” [Edele Koran 51:56]

Hij zegt ook dat Hij ons allemaal op de proef stelt aan de hand van onze rijkdom, onze families, kinderen en sociale status:

“En waarlijk, Wij zullen jullie beproeven met iets van vrees en honger, met verlies van rijkdommen, levens en vruchten. Maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen.” [Edele Koran 2:155]

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…