Home Basiskennis Islam Je eenvoudige beginnersgids om over de Islam te leren

Je eenvoudige beginnersgids om over de Islam te leren

Islam-en-moslims

De Islam is de snelst groeiende godsdienst ter wereld. Er zijn bijna 2 miljard Moslims op onze planeet. Toch weten veel mensen niet echt veel over de Islam. Hierna volgen enkele van de meest voorkomende vragen die mensen hebben over wat Moslims geloven en hoe ze hun godsdienst beleven.

Wat is de Islam?

Islam is een Arabisch woord dat ‘onderwerping’ betekent. In zijn context geplaatst is de betekenis van Islam onderwerping aan Gods wil, op Zijn voorwaarden. Door deze eenvoudige definitie zien we dat het hele universum, de planeten, de bomen en de dieren zich allemaal in een toestand van Islam bevinden: ze onderwerpen zich aan de wil van God omdat ze de natuurlijke bevelen die God voor hen heeft ingesteld naleven.

Mensen zijn uniek, omdat we kunnen kiezen of we Gods geboden al dan niet naleven.

De Islam werd niet naar een bepaalde persoon genoemd, zoals het Christendom of Boeddhisme, en ook niet naar een groep of volk, zoals het Hindoeïsme of Jodendom. De Islam betekent dat je puur en simpel leeft volgens wat God wil. De Islam is dus heel wat meer dan een godsdienst. Het is een levenswijze.

Wie is Moslim?

Een Moslim is iemand die de Islam volgt. Als je in het Arabisch een “mo” aan het begin van een woord toevoegt, is dat net als wanneer je een “er” toevoegt in het einde van een Nederlands woord. Iemand die bakt is bijvoorbeeld een bakker, iemand die werkt is een werker en iemand die bouwt is een bouwer. Op dezelfde manier is in het Arabisch iemand die Islam doet een Moslim.

Wie is Allah?

“Allah” is het Arabische woord voor de ene ware God. Ditzelfde woord gebruiken ook Arabisch sprekende Joden en Christenen voor God. Allah is één en uniek, zonder deelgenoten. Hij is de eeuwige Schepper van alles wat bestaat. Hij heeft geen kinderen en is zelf ook niet iemands kind. Hij is geen geest, geen mens, geen bundel energie of iets anders. Je kan Allah met niets vergelijken.

Wie is Profeet Muhammad ﷺ?

Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) werd in 570 geboren in de Arabische stad Mekka. Reeds tijdens zijn jeugdjaren stond hij bekend als de meest eerlijke en betrouwbare persoon. Hoewel hij leefde in een cultuur van afgodenverering, wist hij in zijn hart altijd al dat er slechts één God is. Toen hij 40 was, koos God Muhammad ﷺ uit om de Boodschap van Gods wil aan de mensen te verkondigen. Zijn missie was vooral belangrijk omdat er na hem geen profeet meer zou komen.

Muhammad ﷺ was de allerlaatste Boodschapper van God. Hij was de laatste in een lange reeks van profeten, waarvan we er een groot aantal kennen uit de Christelijke en Joodse tradities, zoals Adam, Noach, Abraham, Jacob, Mozes, David, Salomon, Johannes de Doper en Jezus (vrede zij met hen allen).

Gedurende de 23 jaar van zijn profeetschap was Muhammad ﷺ, ondanks tegenslag en oppositie, voortdurend in de weer om de goddelijke onderrichtingen aan zijn volgelingen te communiceren.

Wat is de Koran?

De Koran is het letterlijke woord van God, dat beetje bij beetje aan Muhammad ﷺ werd gegeven in de loop van zijn profeetschap. De Koran is Gods allerlaatste Openbaring aan de mensheid, met leiding voor elk aspect van ons leven. Doorheen de mensengeschiedenis werden vele profeten gezonden om boodschappen aan de mensen over te brengen. Na enkele generaties veranderden en vervormden de mensen echter de boodschap die ze hadden ontvangen. Ze voegden er zaken aan toe of lieten iets weg uit wat er aanvankelijk was geopenbaard, tot uiteindelijk de oorspronkelijke boodschap verloren ging. Uiteindelijk kwam er dan een nieuwe Profeet om de eerdere Boodschap te herstellen. Het behoud van alle voorgaande Boodschappen werd aan hun eigen volk toevertrouwd, maar omdat de Koran de laatste Boodschap is, heeft God Zelf het behoud ervan gegarandeerd.

De gezellen van Muhammad ﷺ leerden de Koran uit het hoofd en noteerden de woorden van de Koran heel nauwkeurig zodra ze werden gereciteerd. De Koran is letterlijk ongewijzigd gebleven sinds hij 1400 jaar geleden werd geopenbaard.

Wat zijn Hadieths?

De Hadieths zijn een verzameling van geregistreerde handelingen en uitspraken van Profeet Muhammad ﷺ. Ze leveren ons het voorbeeld van Profeet Muhammad ﷺ, de manier waarop hij zijn leven leidde, van de meest algemene kenmerken tot de kleinste details van zijn handelingen en alles wat hij heeft gezegd, zoals adviezen, waarschuwingen, uitleg bij de Koran. Alle kennis die we uit de Hadieths halen vormt samen de Soenna (tradities van Profeet Muhammad ﷺ) die alle Moslims proberen na te volgen.

Hoe kan je leven volgens Gods Wil?

Dat is een vrij belangrijke vraag, maar gelukkig is het antwoord eigenlijk erg simpel:

LEES DE KORAN!

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…