Home Blog Artikelen 8 tips om geduld te hebben op islamitische wijze

8 tips om geduld te hebben op islamitische wijze

8 Tips om geduld te oefenen

Als het over geduld gaat, vliegen de clichés je om de oren.

“Geduld is een schone zaak.”

“De beste dingen zijn het wachten waard.”

Er is geen gebrek aan gezegden die de voordelen van geduld verkondigen, vooral in moeilijke tijden en bij tegenslag. Die zo vertrouwde zegswijzen roepen op om geduld te hebben, zelfs gedurende lange tijd. Ze zetten ons aan om geduldig te blijven wachten, in de overtuiging dat het allemaal uiteindelijk wel beter zal worden. Maar wat zegt de Islam over het belang van geduld in tijden van verdriet en zorgen, die elke mens onvermijdelijk ooit wel meemaakt?

Het blijkt dat God geduld meer dan 90 keer vermeldt in de Koran, het heilige Boek van de Islam. Vaak komt het woord voor in verhalen over profeten, zoals Job (Ayoeb) en Jacob (Yaqoeb). Ze werden getroffen door ziekte, verlies van bezit en zelfs de dood van hun dierbaren. In de Koran vertelt God ons hoe deze boodschappers zich steeds weer tot Hem hebben gewend in berouw, en hopend op verlossing van hun zorgen. Ze waren standvastig in hun geduld en hun geloof in Zijn liefde. Met andere woorden: ze vertrouwden volledig op God, zelfs op het dieptepunt van hun leven. Hun geloof en geduld leidden hen door het lijden en brachten hen uiteindelijk succes.

“En (gedenk) Ismaël en Idris en Dhoel-Kifl. Allen behoorden tot degenen die geduldig waren. En Wij hebben hen Onze Genade gegeven. Waarlijk, zij behoorden tot de rechtgeleiden.” [Edele Koran 21:85-86]

Hoe doen we dat dan, geduldig zijn? En wat zijn daarvan de praktische en spirituele voordelen?

1. Geef je over en onderwerp je aan de Wil van God.

In de Islam is het belangrijk dat we begrijpen dat God de totale controle heeft over al onze aangelegenheden – en dat we het ook erkennen. Wij zijn zwak, maar we putten kracht uit onze totale overgave aan Zijn wil. We voelen ons gesterkt wanneer we in Hem geloven.

2. Begrijp dat God een bedoeling heeft met je leven en dat Hij weet wat het beste voor je is.

Concentreer je op deze waarheden wanneer je de ongewenste emoties van stress, angst of zelfs ellende voelt, ongeacht wat de oorzaak ervan is. Concentreer je op de aanbidding van God alleen, zonder deelgenoten. Klamp je hieraan vast, zodat je Zijn tevredenheid verdient en een plek in de Hemel. God heeft gezegd:

“… en het kan zo zijn dat jullie een afkeer hebben van iets terwijl het jullie juist ten goede komt, en het kan ook zo zijn dat jullie van iets houden terwijl dat net een slechte (afloop) zal kennen. En Allah weet en jullie niet.” [Edele Koran 2:216]

Is dat niet geruststellend? Wat je ook overkomt, je mag er zeker van zijn dat God het in de hand heeft. Bovendien begrijpt Hij perfect wat jij in je leven nodig hebt. Als je dit beseft, zal je beter in staat zijn om je negatieve gevoelens van je af te schudden. Dat maakt het dan weer gemakkelijker om een geduldige mens te zijn.

3. Erken dat ongeduld je relaties schaadt.

Als je geen geduld hebt, krijg je het vaak moeilijker om de gebreken in het karakter van vrienden, dierbaren en buren over het hoofd te zien. Dit is een recept voor gekwetste gevoelens en verbroken banden. Focus je daarom op wat er gebeurt wanneer je geduldig blijft. Je betuigt de mensen in je leven barmhartigheid, vergiffenis en medeleven en versterkt zo je band met hen.

4. God wil je horen vertellen over je zorgen.

Hij houdt van je. Dus wil Hij dat je bij Hem troost komt zoeken voor je verdriet en lijden. Dat deed ook Profeet Yaqoeb, toen hij niet wist of hij ooit zijn zonen nog terug zou zien.

“Hij zei: ‘Ik klaag alleen over mijn verdriet bij Allah en ik weet van Allah datgene wat jullie niet weten’.” [Edele Koran 12:86]

Dit is een prachtig voorbeeld dat we kunnen navolgen.

geduld

5. Zoek troost in het gebed.

Wanneer je je overmand voelt door je zorgen, kan je geduld tanen terwijl je frustratie toeneemt. Gebruik in dat geval het gebed als een middel om je emoties tot rust te laten komen. Eén van de prachtige aspecten van het gebed is dat het je dwingt om het even kalmer aan te doen. Het zet je ertoe aan om je dankbaarheid te herbronnen en verbindt je met je Schepper. Moslims moeten vijf keer per dag bidden. Je mag echter vaker spontaan tot God bidden, telkens wanneer je het gevoel hebt dat je je uitdagingen niet in je eentje aankan.

6. Herwin je passie en je productiviteit.

Wanneer je gefrustreerd raakt door je problemen, of wanneer je je geduld verliest omdat je leven niet loopt zoals jij het wil, dan is er een grote kans dat je je niet meer kan concentreren. Noch op je werk, je spirituele leven of iets anders dat je gelukkig maakt. Daardoor vergroten je angstgevoelens alleen maar en dat leidt tot nog meer verdriet. Al wil God dat je je in dergelijke ogenblikken tot Hem wendt, Hij houdt je ook aansprakelijk voor je verantwoordelijkheden in je dagelijkse leven. Je werk, de zorg voor je huis, je kinderen, je ouders en iedereen die je onder je hoede hebt. Als je die verplichtingen niet nakomt en je je in plaats daarvan ongedurig wentelt in je leed, zal je verder wegzinken en in een depressie belanden. Als dat gebeurt, is het nog moeilijker om op God te vertrouwen, op Zijn belofte dat alles wat fout gaat in je leven uiteindelijk terecht zal komen. Je zal nog verder van God afdwalen.

7. Als tegenslag je treft, sta dan even stil en bezin je.

Wanneer je gekalmeerd bent, denk dan eens na over alles in je leven waarvoor je dankbaar bent. Dank God voor deze zegeningen. Dat je jezelf opnieuw vertrouwd maakt met alles wat goed gaat zal je helpen om geduld te oefenen en om te bidden tot God voor alles wat je nodig hebt. Het zal je ook nederig maken, waardoor het gemakkelijker voor je wordt om God om vergiffenis te vragen.

8. Begrijp dat ook tegenslagen van God komen, niet alleen zegeningen.

Wat je ook overkomt – zowel het goede als het slechte – komt van God. Al die zaken zijn bedoeld als een test. Wie bijvoorbeeld wordt gezegend met rijkdom wordt getest over de manier waarop hij daarmee omgaat. Help je er anderen mee of denk je enkel en alleen aan jezelf? Ook in het omgekeerde geval, bij moeilijkheden, word je op de proef gesteld. Gedenk je God tijdens deze beproevingen of keer je je van Hem af?

Bedenk dat geduldig zijn niet gemakkelijk is. God bevestigt dat in de Koran:

“En vraag hulp door geduld en het gebed. En voorzeker, dit is bijzonder zwaar en moeilijk, behalve voor de ootmoedigen.” [Edele Koran 2:45]

Houd dus de moed erin wanneer het, vooral in moeilijke tijden, bijna onmogelijk lijkt om geduld te oefenen, om je op je gebed te concentreren en terug te keren naar God. God weet heel goed hoeveel moeite je doet. En Hij zal precies weten hoezeer je je best hebt gedaan om je naar Hem te wenden, met geduld, terwijl je Hem om hulp vraagt.

Ga op zoek naar de leiding van God om je geduld te versterken, in de Koran of in de uitspraken van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem). Merk je dat je steun nodig hebt, bezoek dan de plaatselijke moskee en ga op zoek naar mensen met de nodige kennis, die je goede raad kunnen geven. Je kan je ook gewoon tot je vrienden richten, die je moed zullen inspreken en samen met je zullen bidden. Er is altijd wel hulp beschikbaar voor wie zoekt.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…