Home Vragen Allah God van de joden en de christenen

God van de joden en de christenen

God van moslims christenen en joden

Is Allah dezelfde God als die van de joden en de christenen?

Ja, Allah is ook de God van de joden en de christenen.

In het Hebreeuws stamt het woord “Allah” van “El” en in Arabisch van “Elh”. Het woord voor “god(heid)” (let op de kleine g) is: “Elah”. Dat kan je vergelijken met “Eloi” en “Eli” in het Nieuwe Testament.

Het woord “Allah” is het perfecte woord om de God van de joden en de christenen te beschrijven. Het heeft namelijk geen geslacht of meervoud. Wanneer het woord wordt gebruikt, zoals in “Eloihim” of “Allahumma” (wat op het eerste gezicht lijkt op een meervoud), blijkt duidelijk dat het gaat om het koninklijke meervoud van het woord. Wanneer een koning zegt: “Wij hebben het volgende besloten”, dan heeft hij het over zichzelf en maakt hij op die manier zijn koninklijke positie duidelijk. Dat heeft niets met een meervoud te maken.

Er bestaat in onze taal geen apart woord voor de “God” van Israël, de “God” van Jezus (vrede zij met hem). Daarom blijft de spelling dus dezelfde wanneer je spreekt over een valse “god,” over een beeld dat wordt aanbeden of over de “God” van Abraham, Mozes en Jezus (vrede zij met hen). Let op het gebruik van de hoofdletter “G”. Dit is voor ons de enige manier om het verschil tussen beiden aan te geven. De Semitische talen hebben het door de structuur van het woord zelf gemakkelijker om dat verschil tussen “god” en “God” aan te geven.

Het bewijs hiervoor is heel eenvoudig te vinden. Neem de Bijbel die zich in de meeste hotels in het kastje naast het bed bevindt (geplaatst door de Gideon Society). Let op de eerste pagina’s, met de verwijzingen naar hun vertalingen van de Bijbel in 27 talen. Het tweede voorbeeld is de Arabische vertaling van de passage 3:16 uit het Evangelie van Johannes in het Nieuwe Testament. Het vers luidt: “Want God had de wereld zo lief….” en in de Arabische vertaling wordt het woord “God” vertaald als “Allah”.

De Arabische Bijbel gebruikt in het eerste Boek Genesis het woord “Allah” om “de God” van de Schepping, van Adam en Eva, van Noah, Abraham, Ismaël, Isaak en Israël aan te duiden. Op pagina 1 van Genesis komt het woord “Allah” 17 keer voor.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…