Home Blog Nieuws Tegenstander wordt bondgenoot: Nederlandse anti-Islampoliticus wordt Moslim

Tegenstander wordt bondgenoot: Nederlandse anti-Islampoliticus wordt Moslim

Nederlandse-anti-Islampoliticus-Joram-van-Klaveren-wordt-Moslim

“Het voelt een beetje als thuiskomen op religieus vlak”

.. zei Joram Van Klaveren, die bevestigde dat hij zich in oktober 2018 tot de Islam heeft bekeerd. Als voormalig conservatief politicus in Nederland zetelde hij in het parlement voor de partij PVV. Hij was een openlijke tegenstander van de Islam en heeft ooit gezegd: “De Islam is een leugen en een ziekte, en de Koran is vergif.”

Nu erkent Van Klaveren dat zijn vroegere ideeën over de Islam “gewoonweg verkeerd” waren. Hij geeft toe dat de aanpak van de PVV eruit bestond om hoe dan ook de Islam de schuld te geven van alles wat fout ging.

Nadat hij de PVV had verlaten, startte hij zijn eigen partij “Voor Nederland.” Bij de nationale verkiezingen van 2017 slaagde hij er echter niet in om een zetel binnen te halen, waarop hij uit de politiek stapte.

Toen hij na zijn politieke opruststelling tijd in overvloed had, besloot Van Klaveren een boek te schrijven om de Islam te bekritiseren op basis van de informatie waarover hij meende te beschikken uit zijn tijd in de politiek.

“Gedurende dat schrijven stuitte ik op steeds meer zaken die mijn visie op de Islam deden wankelen.”

Zijn grootste obstakel was echter zijn negatief beeld van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem).

“Er werden zoveel leugens over die man verspreid. Eens ik dat had ingezien, kon ik zeggen dat ik een Moslim was.”

Zijn visie was zodanig veranderd dat zijn boek een weerlegging werd van de misvattingen over de Islam die onder niet-Moslims leven. De titel was “Afvallige: van Christendom naar Islam in tijden van secularisatie en terreur.”

Islam betekent gewoon dat je vrede vindt door je te onderwerpen en over te geven aan Gods wil, in oprechte gehoorzaamheid aan Zijn Geboden. De Islam leert dat er één God, Allah, is en dat Zijn laatste Boodschapper Profeet Muhammad ﷺ was. Om Moslim te worden moet je geloven in God, de Engelen, de Boeken (Oud Testament, Geschriften van de Profeten, Psalmen, Nieuw Testament en Koran), de Profeten, de Verrijzenis en de Voorbestemming.

Ongeveer vijf procent van de Nederlandse bevolking (850.000 van de 17 miljoen) zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Moslim. De godsdienst groeit gestaag en experts verwachten dat dit aantal tegen 2050 zal verdubbelen.

Van Klaveren is niet de eerste PVV’er die zich tot de Islam bekeert. Arnoud Van Doorn, ook een voormalig partijlid, bekeerde zich al in 2012. Van Doorn feliciteerde Van Klaveren op Twitter met zijn beslissing:

“Nooit gedacht dat de #PVV een kweekvijver zou worden voor bekeerlingen.”

Joram Van Klaveren, die opgroeide in een orthodoxe protestantse omgeving, vertelde de Nederlandse kranten dat zijn bekering iets was waarnaar hij al lang op zoek was.

“Als je gelooft in één God en dat Muhammad een profeet was zoals Jezus en Mozes, dan ben je een Moslim.”

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…