Home Blog Artikelen Omgaan met familie: het leven na de Shahada

Omgaan met familie: het leven na de Shahada

Islam na de shahada

Aan alle nieuwe Moslims: welkom in de Islam! En moge Allah je belonen, je leiden en je kracht geven in Zijn Dien terwijl je je tocht verder zet na je Shahada.

Een van de meest voorkomende problemen voor nieuwe Moslims is de manier waarop ze aan hun familie over hun bekering tot de Islam moeten vertellen. Dit is altijd moeilijk en het is voor iedereen anders. Er is dus niet één enkele juiste manier om dit aan te pakken. Toch wil ik hier enkele punten aanreiken die je in gedachten kan houden en die je zullen helpen om het gesprek aan te gaan.

Vertel het wanneer jij er klaar voor bent

Sommige mensen willen hun familie meteen inlichten en anderen wachten liever wat. Beide zijn goed. Zelfs onder de gezellen van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) hebben enkele mensen meteen hun familie verteld dat ze Moslim waren geworden, terwijl anderen hun geloof voor zich hielden tot ze vonden dat de tijd rijp was. Welk pad jij kiest, hangt helemaal af van je eigen unieke situatie.

Sommige nieuwe Moslims wachten bijvoorbeeld om het hun familie te vertellen tot ze zich sterker voelen en meer weten over hun geloof. Dat is omdat ze dan, eens het zover is, beter in staat zullen zijn om te reageren op hun vragen en bekommernissen. Anderen, die weten dat hun familie een negatieve kijk op de Islam heeft, zullen voor ze over hun bekering vertellen eerst proberen om die negatieve stereotypen te doorbreken en hun mening over de godsdienst te verzachten. Anderzijds zijn er dan weer mensen die ervoor kiezen om helemaal eerlijk te zijn tegenover hun familie tijdens hun overgang naar de Islam en die er totaal geen nood aan hebben om te wachten met hen erover te vertellen.

Je kent jezelf en je familie. Denk dus na over welke aanpak de beste zal zijn voor jou, en zeg het hen wanneer jij er klaar voor bent.

Probeer ze niet te overdonderen

Denk eraan dat jij misschien wel een hele tijd hebt nagedacht over je Shahada, maar dat dit voor je familie allemaal erg onverwacht zal zijn. Dus, hoe opgewonden en blij je ook bent over het feit dat je de Islam hebt aangenomen, doe voorzichtig wanneer je hen het nieuws brengt. Jouw aanpak van deze situatie zal een enorme impact hebben op het beeld dat jouw familie krijgt van de manier waarop jij en je Islambeleving evolueren. Benader dit dus heel zorgzaam en doordacht.

Hier volgen enkele mogelijke methodes die je kan overwegen:

  • Als je niet zeker weet hoe ze over de Islam in het algemeen denken, haal het dan eens terloops aan tijdens een gesprek. Zo kan je je alvast een beeld vormen van hun mening. Het kan je helpen bepalen of ze al dan niet klaar zijn voor je nieuws, en het kan een kans zijn om alvast vooraf enkele van hun misvattingen over de godsdienst uit te klaren.
  • Wanneer je voelt dat je er klaar voor bent, houd dan in gedachten dat je het niet meteen aan iedereen ineens hoeft te vertellen. Begin misschien met één van je familieleden, iemand met wie je een goede band hebt, en die misschien meer begrip toont en bereid is naar je te luisteren.
  • Leg hen je situatie uit en kijk hoe ze reageren. Verloopt het gesprek niet zo goed als je had gehoopt, dan kan je een volgende keer een andere aanpak proberen. Gaat het goed, dan kan die persoon je misschien zelfs bijstaan wanneer je de rest van de familie op de hoogte brengt.
  • Probeer je familie niet te overdonderen wanneer je hen vertelt over je bekering tot de Islam.

Een voorbeeld van wat je beter niet zegt:

“Mama, papa, ik wil dat je weet dat ik heb beslist Moslim te worden. Ik wil ook dat je weet dat je vanaf nu alleen halal vlees voor me mag kopen. En schrap alsjeblief spek van het menu in ons gezin. Ik wil ook dat je weet dat mijn nieuwe naam Asadullah Hamza Abdul Khaliq is en dat ik voortaan enkel nog reageer op die naam. Ik wil ook dat je weet dat ik mijn baard ga laten staan, een vuist lang. Ik wil ook dat je op de hoogte bent van deze wetenschappelijke wonderen in de Koran, het onweerlegbaar bewijs dat dit het woord van Allah is. Ik wil ook dat je weet dat ik over twee weken trouw. Hier is je uitnodiging. En ik wil ook dat je weet … “

Niet doen! Niet doen! Niet doen!

Alleen al de schok dat je Moslim bent geworden zal zwaar genoeg voor ze zijn en het is heel wat voor hen om zich daaraan aan te passen. Maak dit voor hen zo gemakkelijk mogelijk, zonder daarom je Islam in het gedrang te brengen. Wat Dawah betreft, ben je misschien wel heel opgewonden en wil je deze prachtige levenswijze delen met je familie. Maar dit is hiervoor niet het meest geschikte moment. Afgezien van het feit dat je zelf nog moet leren, zullen zij hiervoor misschien nog niet open staan omdat ze eerst je bekering nog moeten verwerken. Als je hen dan de Islam probeert op te dringen, kan dit een averechts effect hebben. Het kan hen helemaal tegen de godsdienst opzetten en je relatie met hen zodanig schaden dat het lang zal duren om ze te herstellen. Natuurlijk is het fantastisch als zij je zelf vragen stellen over de Islam en er meer over willen leren. Geef hen dan zeker antwoord, maar zie een eenvoudige vraag niet als een verzoek om een lezing van een half uur.

Op dit punt is de beste manier om hen iets over de Islam te leren gewoon je eigen voorbeeld. Wees geduldig, liefdevol en begrijpend. Allah zegt ons in de Edele Koran:

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit ‘foei’ tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord.” [Edele Koran 17:23]

Wanneer je met je familie over je bekering tot de Islam praat, is het belangrijk om ruzie te vermijden. Dit kan moeilijk voor je zijn omdat je het gevoel krijgt dat je geloof wordt aangevallen, dat men je oordeelsvermogen in twijfel trekt en dat jouw standpunt wordt genegeerd. Je moet echter in gedachten houden dat dit geen debat is, en dat het er niet om gaat je gelijk te halen. Dit is gewoon een kans om de Islam in de praktijk toe te passen.

Wees geduldig

Praat met hen en probeer hun vragen te beantwoorden. Vertonen ze tekenen van frustratie en dreigt het gesprek in gekibbel te ontaarden, volg hen daarin dan niet. Blijf rustig. Lopen de emoties te hoog op, las dan een pauze in.

Wees liefdevol

Behandel hen met de genade en het mededogen die de Islam je leert. Herinner hen eraan dat jullie familie zijn en dat je van hen houdt. Wees altijd vriendelijk en respectvol en knuffel erop los.

Toon begrip

Doe je best om de zaken vanuit hun perspectief te zien, ook al doen zij dat niet voor jou. Erken dat zij, althans voorlopig, de Islam niet zien zoals jij hem ziet en dat hun bezorgdheid om deze verandering dus oprecht kan zijn. Doe daarom je best om hen doorheen dit proces te begeleiden.

Wees Moslim, maar wees ook jezelf

Probeer hen duidelijk te maken dat het feit dat je Moslim wordt niet betekent dat je ineens iemand anders wordt. Ook al zal je wel enkele veranderingen in je leven doorvoeren, toch zal er veel van jou hetzelfde blijven. Help hen dus om dat in te zien. Zorg ervoor dat de discussie over de Islam niet je hele familiegebeuren gaat domineren. Misschien heb jij niet de indruk dat het te vaak ter sprake komt, maar zij kunnen dat anders aanvoelen. Breng tijd door met je familie, praat over onderwerpen en doe dingen zoals vroeger, zonder godsdienst ter sprake te brengen. Tegelijkertijd mag je echter ook niet je Islam in het gedrang brengen wanneer je familie onredelijke eisen stelt, wanneer ze je vragen iets te doen waarbij je je niet goed voelt. Allah zegt namelijk in de Koran:

“En Wij hebben de mens bevolen goed te zijn voor zijn ouders, maar indien zij jou dwingen om deelgenoten toe te kennen aan Mij, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet.” [Edele Koran 29:8]

Als je familie je dus iets vraagt dat botst met je fundamentele geloofspunten als Moslim, zoals afgodendienst of stoppen met bidden, leg dan respectvol uit dat dit niet het soort compromis is dat je kan sluiten. Ze kunnen argumenten aanvoeren, ze kunnen je zeggen dat je unfair en onredelijk bent, dat je niet flexibel bent. Ze kunnen proberen je schuldgevoelens aan te praten omdat je hen van streek hebt gemaakt. Laat hen zien dat je hun gevoelens begrijpt, maar blijf trouw aan je geloof. Hopelijk zullen ze het mettertijd beter kunnen aanvaarden.

Geef ze de tijd

Helemaal in het begin kan je de indruk krijgen dat ze jou nooit als Moslim zullen aanvaarden. Maar de tijd kan veel veranderen. Je ouders kunnen tijd nodig hebben, misschien zelfs enkele jaren, voor ze erkennen dat je echt een Moslim bent en dat het niet zomaar een fase is waar je in zit. Misschien duurt het zelfs nog langer voor ze jouw Islam als normaal zullen ervaren en erkennen dat de Islam je zelfs goed doet en je tot een beter mens heeft gemaakt.

Onthoud dus dat je niet alleen staat. Er zijn heel wat bekeerlingen die net hetzelfde doormaken als jij. En er zijn er velen die het al hebben meegemaakt en die hebben ondervonden hoe, ondanks de moeilijke start, alles mettertijd beter is geworden. Dus, nogmaals, wees geduldig. Verwacht niet dat dit allemaal over zal gaan op een paar dagen tijd, maar vertrouw erop dat alles kan en zal beteren. Moge Allah je zegenen en alles gemakkelijk voor je maken. Moge Hij je families zegenen met leiding, en moge Hij de families van alle bekeerlingen leiden. Amien.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…