Home Blog Nieuws Ierse zangeres Sinéad O’Connor bekeert zich tot de Islam en heet nu Shuhada’

Ierse zangeres Sinéad O’Connor bekeert zich tot de Islam en heet nu Shuhada’

Sinéad-O’Connor-bekeert-zich-tot-de-Islam

De beroemde zangeres Sinéad O’Connor heeft een nieuwe godsdienst en een nieuwe naam. De artieste, die we vooral kennen van “Nothing Compares 2 U” dat haar in 1990 beroemd maakte, hoort nu bij de bijna 2 miljard Moslims op aarde en heeft de naam Shuhada’ Davitt aangenomen.

Gekleed in een hemd met lange mouwen en een hoofddoek (die hijab wordt genoemd) omarmde de nieuwe bekeerlinge de Islam in het Islamitisch Centrum van Ierland, onder de leiding van Sheikh Dr. Omar Al-Qadri. Nadat ze de Shahada had gereciteerd (de Islamitische geloofsbelijdenis) verklaarde Davitt ook dat ze alle godsdiensten respecteert, ook het Christendom, maar herhaalde “Mijn levenswijze, mijn godsdienst, is de Islam.”

Groeien in geloof

We kunnen veel leren uit Davitts bekering tot de Islam. Ze had het jarenlang moeilijk met haar eigen Katholiek geloof en bleef zoeken naar kennis en de waarheid. Haar studie en verstandelijk redeneren leidden haar naar de Islam, wat de waarheid van zijn leerstellingen aantoont en van de vrede en het geluk die ze brengen voor wie de Islam als hun eigen, persoonlijke geloof aanvaarden.

Sinds ze haar bekering heeft aangekondigd, heeft Davitt (die vroeger O’Connor heette) gesproken over hoe ze tot de Islam is gekomen. Ze beschreef het als “het natuurlijke besluit van elke intelligente theologische zoektocht. Alle studie van de geschriften voert naar de Islam.” Dit stemt overeen met de Islamitische leerstelling dat de Koran alle geschriften bevestigt die ervoor werden geopenbaard, langs Gods uitverkoren boodschappers zoals Mozes, David en Jezus, die ons respectievelijk de Torah, de Psalmen en de Evangeliën hebben doorgegeven.

God bevestigt dit in de Koran:

Zeg: “Wij geloven in Allah en in wat er tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan Ibrahiem en Ismaiel, Ishaaq, Yaqoeb en de kinderen van Yaqoeb (al Asbaath) en in wat er aan Moesa, Iesa en de Profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan Hem overgegeven.” [Edele Koran 3:84]

Eigenlijk moedigt God ons doorheen de Koran aan om ons verstand en rede te gebruiken wanneer we nadenken over onze Schepper, over de aard van deze wereld en zelfs ons eigen bestaan. God zegt dat het dit gebruik van de rede en het verwerven van kennis zijn die ons naar de waarheid over de Islam zullen leiden en, hopelijk, naar de Hemel.

“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip.” [Edele Koran 3:190]

Sinds ze haar bekering heeft bevestigd, werd Davitt warm onthaald door de wereldwijde gemeenschap van Moslims, die haar via Twitter berichten zonden met gelukwensen en liefde.

Ze drukte uit hoeveel die gebaren voor haar betekenen door te schrijven:

“Hartelijk dank aan al mijn Moslimbroers en -zussen die zo lief waren om me vandaag op deze pagina te verwelkomen in de Ummah (Moslimnatie). Je hebt er geen idee van hoeveel jullie tederheid voor me betekent.”

Davitt heeft ook foto’s verspreid van zichzelf met de hijab, die haar haar en nek bedekt. Ze zei dat haar eerste hijab een geschenk was en dat ze “heel, heel erg gelukkig” is.

Standvastig tegenover kritiek

Jammer genoeg heeft Davitt als Moslim, en vooral als bekeerlinge, reeds enkele beproevingen ondergaan die iedereen treffen die de Islam volgt. Via Twitter gaf de zangeres gedetailleerde beschrijvingen van haar eerste uitdagingen.

“De enige Ier die me nog niet heeft uitgescholden omdat ik de Islam heb aangenomen, is mijn beste vriendin Elaine.”

Davitt beschreef ook een treffen met een “bevooroordeelde langharige blonde vrouw (die) me 20 minuten lang ondervroeg over waarom ik een hijab wil dragen. Maar haar lange haar is niets meer dan een Westerse versie van de hijab! Ik stel: scheer het gewoon af als je echt tegen de hijab bent.”

Shuhada’ wendt zich echter tot haar nieuwe geloof voor troost bij deze intimidaties en postte het volgende Koranvers op Twitter:

“En de Boodschappers vóór jou werden zeker bespot, maar degenen die hen belachelijk maakten werden door hetgeen waarmee zij de spot dreven (met straf) omsingeld.” [Edele Koran 6:10]

Ontdek zelf wat haar tot haar bekering leidde

Je vraagt je misschien af wat er dan wel in de Koran staat, of in haar onderzoek rond de Islam, dat haar aansprak en haar ertoe aanzette om de stap naar haar bekering tot de Islam te zetten.

In de Koran nodigt God ons uit om ons bij de godvruchtigen te voegen en om na te denken over de onderrichtingen die al Zijn profeten en boodschappers hebben gebracht. God zegt:

“En het wereldse leven is niets dan spel en vermaak. En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Begrijpen jullie dan niet?” [Edele Koran 6:32]

Ga zelf op onderzoek uit! Kijk in de Koran en de leer van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) om de levenswijze die de Islam voorstelt te ontdekken. Het is mogelijk dat dezelfde idealen die Shuhada’ Davitt hebben geïnspireerd wel eens net die onderrichtingen zijn die ook jou inspireren.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…