Home Basiskennis Profeet Muhammad Muhammad – Een korte beschrijving

Muhammad – Een korte beschrijving

Muhammad

Ken je deze man?

Misschien ben je christen, protestants, katholiek, joods, een atheïst of agnost. Of je behoort tot een van de vele andere religieuze groeperingen die vandaag de dag in de wereld bestaan. Misschien ben je communist of geloof je in de menselijke democratie als dé wet op aarde.

Wie je ook bent en welke ideologische of politieke overtuigingen je ook hebt, welke sociale gewoontes je er ook op nahoudt, het lijdt geen twijfel:

Je moet deze man kennen: Muhammad ﷺ

Hij was veruit de meest opmerkelijke man die ooit voet op deze aarde heeft gezet. Hij predikte een godsdienst, richtte een staat op, bouwde een natie op. Hij vestigde een morele code en bracht talrijke sociale en politieke hervormingen op gang. Hij startte een krachtige en dynamische samenleving op om zijn onderricht in praktijk te brengen en zijn leer te vertegenwoordigen. En hij heeft de wereld van het menselijke denken en handelen voor altijd volledig gerevolutioneerd.

Zijn naam is Muhammad ﷺ

Hij werd geboren in Arabië in het jaar 570 C.E. (gangbare jaartelling), is op veertigjarige leeftijd begonnen met zijn missie om de leer der Waarheid, de Islam (onderwerping aan de Ene God), te prediken en hij heeft deze wereld verlaten toen hij drieënzestig was.

Gedurende deze korte periode van 23 jaar profeetschap heeft hij het Arabische schiereiland volledig weten om te keren. Van heidendom en afgoderij tot het aanbidden van de Ene God. Van twisten en oorlogen tussen volksstammen tot nationale solidariteit en samenhang. Van dronkenschap en buitensporigheid tot soberheid en vroomheid. Van wetteloosheid en anarchie tot een gedisciplineerde levensstijl. En van een volledig bankroet tot de hoogste standaarden van morele voortreffelijkheid. De menselijke geschiedenis heeft nooit eerder of erna zulk een complete verandering van een volk of een plaats gezien. En bedenk: al die ongelofelijke wonderen vonden plaats in nauwelijks TWEE DECENNIA.

De wereld heeft heel wat grote persoonlijkheden gekend. Maar dat waren eenzijdige figuren die zich onderscheiden hebben in een of twee domeinen, zoals het religieuze gedachtegoed en/of militair leiderschap. De levens en de leer van deze grote persoonlijkheden zijn omhuld door de nevelen der tijd. Er is zoveel speculatie omtrent hun plaats en tijdstip van geboorte, de aard en de details van hun onderricht en de mate van succes of falen, dat de mensheid de levens en de leer van deze figuren onmogelijk nog kan reconstrueren.

Met deze man is dat niet het geval. Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) heeft zoveel bereikt in zulke uiteenlopende gebieden van het menselijke gedachtegoed en gedrag in het hoogtepunt van de menselijke geschiedenis. Elk detail van zijn privé-leven en publieke meningsuitingen is heel precies gedocumenteerd en trouw bewaard gebleven, tot op de dag van vandaag. Niet alleen zijn trouwe volgelingen garanderen de authenticiteit van de verslagen die op die manier bewaard zijn gebleven, maar zelfs zijn bevooroordeelde critici doen dat.

Muhammad ﷺ was een onderwijzer van de religie, een sociale hervormer, een morele gids, een administratief genie, een trouwe vriend, een wonderbaarlijke gezel, een toegewijde echtgenoot, een liefhebbende vader – alles in één. Geen enkele man uit de geschiedenis heeft hem ooit overtroffen of geëvenaard in zelfs maar één enkel aspect van het leven. Slechts de onzelfzuchtige persoonlijkheid van Muhammad ﷺ kon zulk een ongelofelijke perfectie bereiken.

Muhammad ﷺ was niet meer of minder dan een mens. Maar hij was een man met een nobele missie, en dat was het verenigen van de mensheid om de ENE en UNIEKE God te aanbidden en om de mens de manieren te tonen hoe een eerlijk en integer leven te leiden, gebaseerd op de geboden van God. Hij beschreef zichzelf als “een Dienaar en Boodschapper van God” en alles wat hij deed bevestigde dit.

Vandaag zien we na een tijdspanne van veertien eeuwen hoe het leven en het onderricht van Muhammad ﷺ hebben overleefd zonder enig verlies, wijziging of vervalsing. Ze blijven dezelfde onsterfelijke hoop geven om de ziektes van de mensheid te behandelen, wat ook al gebeurde tijdens zijn leven. Dit is geen bewering van de volgelingen van Muhammad ﷺ maar de onvermijdelijke conclusie waartoe een kritische en onbevooroordeelde studie van de geschiedenis ons dwingt.

Het minste wat JIJ als denkend en geïnteresseerd mens kan doen is even stil te staan en jezelf af te vragen: Zouden deze beweringen, die zo buitengewoon en revolutionair klinken, werkelijk waar kunnen zijn? En stel je voor dat ze echt de waarheid zijn en dat je deze man MUHAMMAD ﷺ niet kende noch over hem gehoord had, wordt het dan niet hoog tijd om deze geweldige uitdaging aan te gaan, en een beetje moeite neemt om hem te leren kennen?

Het zal je niets kosten, maar het kan het begin worden van een totaal nieuw tijdperk in je leven. (Door Dr. Husain Pasha)

We nodigen je uit om op ontdekking te gaan naar deze wonderbaarlijke man, MUHAMMAD ﷺ een man wiens gelijke nooit op deze aarde heeft rondgelopen.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…