Home Basiskennis Islam Voordelen van een bekering tot de islam

Voordelen van een bekering tot de islam

Voordelen door je tot de islam te bekeren

Waarom moet iemand Moslim worden? Kunnen we niet gewoon om het even welke godsdienst kiezen? Wat zijn de voordelen een bekering tot de islam?


Heel wat mensen volgen zo goed mogelijk de leer van een godsdienst en anderen geloven op een of andere manier in God, zonder een officiële religie te volgen. Velen hebben de idee opgegeven dat er zoiets als één ware godsdienst bestaat, omdat bijna alle godsdiensten beweren dat zij de ware zijn. Sommigen stellen dat alle religies rechtmatige wegen naar God zijn en dat ze voor Hem allemaal aanvaardbaar zijn. Dus, waarin verschilt de Islam van andere godsdiensten?

De Islam bevat verschillende unieke aspecten die door nadere studie worden bevestigd:

De Islam is de enige godsdienst waarvan de bronnen niet hebben geleden onder menselijke wijzigingen en ingrepen.

Zijn door God geopenbaarde Schrift is in overeenstemming met gevestigde wetenschappelijke feiten en draagt duidelijk het signatuur van de Schepper van dit universum.

  • De Islam reikt antwoorden aan voor de belangrijkste fundamentele vragen die elke intelligente persoon zich stelt: vragen over de zin van de schepping en het leven, en over een ander bestaan na de dood.
  • De Islam is de enige godsdienst die erop aandringt dat je enkel en alleen de Schepper aanbidt en die de verering van elk ander aspect van de schepping verwerpt.
  • De Islam maakt korte metten met alle tussenpersonen tussen de mens en God en geeft elk individu de mogelijkheid Hem rechtstreeks te contacteren. Op die manier worden religieuze hiërarchieën en andere bronnen van uitbuiting, die zo kenmerkend zijn voor de geschiedenis van godsdiensten doorheen de eeuwen, geëlimineerd. In de Islam is er geen tussenkomst van een clericus of instituut in de relatie van een mens met zijn Schepper.
  • Terwijl monotheïstische godsdiensten een fundamenteel geloof in God gemeenschappelijk hebben, is hun kijk op Hem erg verschillend. De Islam verklaart dat God uniek is en helemaal niet lijkt op iets in Zijn schepping, noch op een of andere wijze ermee samenvalt. Zijn kenmerken zijn die van volledige en absolute perfectie, zonder de minste tekortkoming of beperking.
  • Terwijl andere godsdiensten en ideologieën enkele aspecten van de menselijke aard benadrukken ten koste van andere, erkent de Islam zowel de fysieke, intellectuele als spirituele aspecten van de mens. De geloofspunten en gebruiken van de Islam zijn natuurlijk en spreken het gezond verstand aan. Ze bieden een evenwichtig levensprogramma, dat zowel tegemoetkomt aan de fysieke als aan de spirituele noden.
  • De Islam verbiedt blindelings navolgen zonder kennis en steunt op bewijzen en logica. De rationele geest vormt de basis voor religieuze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Alle aspecten van het Islamitische geloof zijn duidelijk, zonder de minste vaagheid of dubbelzinnigheid. Je vindt er ook geen dogma dat de rede of de waarneembare werkelijkheid tegenspreekt en de Islam roept de mensen op tot studie en bezinning als een middel om hun geloof te versterken.
  • De religieuze, morele, economische, politieke en sociale ethiek van de Islam is blijvend en constant. Ze wordt beheerst door een stel onveranderlijke principes, waaronder universele waarden als rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid en sociale verantwoordelijkheid. De geschiedenis geeft een uitstekend voorbeeld in de Islamitische model-maatschappij die Profeet Muhammad en zijn gezellen hebben opgericht en die decennialang werd gehandhaafd door toegewijde moslims. Er heerste waarheid en transparantie, rechtvaardigheid en medeleven als essentiële uitdrukking van hun godsdienst.

De Islam verkondigt bovendien de godsdienst van de waarheid te zijn, omdat het ondubbelzinnig zo in de Koran staat. De Schepper dwingt Zijn voorkeur echter aan niemand op. Hij wil dat de mensen zelf kiezen en uit vrije wil de rechte leiding aanvaarden, omdat ze zo Zijn goedkeuring en beloning verdienen. De Koran verklaart:

“Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling.” [Edele Koran 2:256]

“En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot één godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.” [Edele Koran 5:48]

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…