Home Basiskennis Wetenschap De Koran over bergen, 1400 jaar geleden

De Koran over bergen, 1400 jaar geleden

Koran over bergen

De Koran over bergen

Een boek met de titel “Earth” (De Aarde) wordt in veel universiteiten over de wereld beschouwd als een basis naslagwerk. Een van de auteurs ervan is Frank Press. Hij is momenteel de Voorzitter van de Academy of Sciences (Academie van Wetenschappen) in de Verenigde Staten. Daarvoor was hij wetenschappelijk adviseur van de vroegere Amerikaanse president Jimmy Carter. Zijn boek zegt dat bergen onderliggende wortels hebben. (pag. 435) Deze wortels zitten tot diep in de grond. Bergen hebben dus de vorm van een pin (zoals een tentpin of tentharing) zoals in het voorbeeld op pag.220 van hetzelfde boek te zien is.

Een andere illustratie toont hoe bergen deze pinachtige vorm hebben vanwege hun diepe wortels. (pag.158)

Dit is hoe de Koran de bergen beschrijft. God zegt in de Koran:

“Hebben Wij de aarde niet tot een uitgespreide plaats gemaakt? En de bergen als pinnen?” [Edele Koran 78:6-7]

Moderne wetenschappen hebben bewezen dat bergen diepe wortels hebben onder de grondoppervlakte en dat de afmetingen van deze wortels tot een veelvoud van hun hoogte boven de grond kunnen oplopen. Daarom is het beste woord om bergen te beschrijven op basis van deze informatie inderdaad ‘pin’, omdat een goed geplaatste pin of tentharing onder het grondoppervlak verborgen is. De geschiedenis van de wetenschap leert ons dat de theorie over de diepe wortels van de bergen pas voor het eerst werd aangevoerd in de laatste helft van de negentiende eeuw. (Geological Concept of Mountains pag.5)

Bergen spelen bovendien een belangrijke rol bij de stabilisering van de aardkorst. (Geological Concept of Mountains pag. 44-45) Ze beletten het beven van de aarde.

God zegt in de Koran:

“En Hij bracht op aarde gebergten aan, zodat jullie niet met haar beven (…)” [Edele Koran 16:15]

Op dezelfde manier stelt de moderne theorie over de platentektoniek dat bergen functioneren als stabilisators voor de aarde.

Men begon deze kennis over de rol van de bergen bij het stabiliseren van de aarde pas eind jaren ‘60 te begrijpen, in het kader van de platentektoniek studie over de aardplaten en hun verschuivingen. (Geological Concept of Mountains pag. 5)

Had iemand in de tijd van profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) kennis kunnen hebben van de ware vorm van bergen?

Had iemand zich zelfs maar kunnen inbeelden dat de stevige, massieve berg die hij voor zich ziet eigenlijk tot diep in de aarde reikt en een wortel heeft, zoals de wetenschappers nu bevestigen?

Een groot aantal boeken over geologie die het over bergen hebben, beschrijven enkel het deel dat zich boven het aardoppervlak bevindt. Reden hiervoor is dat deze boeken niet door specialisten in geologie werden geschreven.

De moderne geologie heeft echter de waarheid van de Koranverzen bevestigd.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…