Home Vragen Allah Waarom kunnen we God niet zien in deze wereld?

Waarom kunnen we God niet zien in deze wereld?

God zien

Waarom, denk je, kunnen we God tijdens dit leven niet zien? Waarom moeten we wachten tot we dood zijn?


Waarom kunnen we God niet zien? Deze specifieke vraag is voor moslims tamelijk eenvoudig. De Islam leert ons namelijk dat ons leven bedoeld is als een test. De Koran vermeldt de tegenslagen en beproevingen die we van Allah ontvangen.

Wat we zeker moeten onthouden, is dat Allah ons niet dwingt om naar Hem toe te komen of ons te onderwerpen aan wat Hij heeft bevolen. Dit betekent dat we steeds de keuze hebben. Allah maakt dus niets zo vanzelfsprekend dat er geen sprake meer zou zijn van vrije keuze. Zijn hele leven langt heeft een mens daarom de mogelijkheid zich af te keren van het kwaad en ervoor te kiezen Allah op Zijn Voorwaarden te vereren. Tegelijkertijd is er uiteraard even goed de mogelijkheid om zich af te keren van de Leiding en zo een van de verliezers te worden. Ik vraag Allah om ons daarvoor te behoeden. Amien.

Hoe kan dit nog een eerlijke test zijn, als iemand Allah al had gezien? Bovendien weten we in de Islam dat een berg waaraan Allah zich “openbaart” instort door die overweldigende ervaring. En Aisha, de echtgenote van de Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem), heeft ons gezegd dat iemand die beweert dat de Profeet ﷺ Allah heeft gezien een leugenaar is.

Het belangrijkste doel van moslims voor het Volgende Leven is niet – zoals de televisie en kranten zo foutief schetsen – dat je omringd wordt door maagden en wijn mag drinken. Helemaal niet. De grootste en hoogste eer in het Hiernamaals is dat je de kans krijgt om werkelijk voor “het Aangezicht van Allah” te staan. Dit wordt bovendien beschreven in authentieke Hadieths (onderrichtingen van Muhammad ﷺ).

Hoewel we uiteraard allemaal uitkijken naar het Paradijs en alles wat erbij hoort, is de hoogste en mooiste van alle onderscheidingen en gunsten van Allah de kans om gewoon heel dicht bij Allah te zijn.

Dit waren enkele van de redenen waarom we Allah in dit leven niet “zien”.

Er is echter nog een andere en heel belangrijke reden om rekening mee te houden wanneer je een dergelijke vraag beantwoordt. We kunnen Allah namelijk  tijdens het leven in deze wereld niet zien, horen of ruiken. Met de beperkte zintuigen waarover we beschikken kunnen we ons Hem zelfs niet voorstellen. Zoals ik al heb uitgelegd, zou dat ingaan tegen het principe dat Allah Zich niet met onze keuzes bemoeit. Bovendien mogen we Allah nooit met Zijn schepping vergelijken, op welke manier dan ook. Dit betekent dat Hij nooit binnen Zijn schepping komt en dat Hij ook geen enkele van Zijn kenmerken of macht aan Zijn schepping toekent. Alle gezag, macht en kracht horen toe aan Allah en er is niemand die daarin ooit met Hem kan wedijveren.

Wij plaatsen Allah niet binnenin de schepping.

We zeggen over Allah wat ook Allah over Zichzelf zegt in Zijn Boek, namelijk dat Hij de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen en Zich dan boven Zijn Troon heeft verheven (op een wijze die past bij Zijn Majesteit). We zeggen niet dat Hij op Zijn troon zit of ligt, omdat Hij daarover zelf niets heeft gezegd. Moslims moeten zich ervoor hoeden dat ze niets over Allah zeggen waarvoor ze het gezag niet hebben. Dat is godslaster en niet-islamitisch.

Allah zegt dat Hij met niets in Zijn schepping kan worden vergeleken. Hij zegt ons dat Hij “Alhorend, Alziend, Totaal Barmhartig en Liefhebbend is, Almachtig”, enzovoort. Nooit zegt Hij echter dat Hij “alom tegenwoordig” is in Zijn schepping. Ook weten we dat Hij mensen geen supermacht geeft, zoals superman. Mensen hebben beweerd dat ze krachten kregen van Allah, maar dat zijn leugenaars (zelfs als ze beweren moslim te zijn). Allah heeft geen partners en Hij is ver verheven boven alles waarmee ze Hem toch zouden proberen vergelijken.

In het Arabisch klinkt deze uitdrukking zo: “Laa Hauwla wa Laa Qoewatta illa Billaah.” (Er is geen macht of kracht, nergens en nooit, behalve de Macht en Kracht van Allah).

Ik hoop dat dit heeft geholpen om een antwoord voor te bereiden voor de vragen over de Islam die de mensen je stellen.

Al wat goed is, komt van Allah en de fouten kwamen van mezelf. Moge Allah ons leiden naar de Waarheid. Amien.

Sheikh Yusuf Estes

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…