Home Basiskennis Islam De eerste pijler van de Islam “Geloofsgetuigenis” Shahadah

De eerste pijler van de Islam “Geloofsgetuigenis” Shahadah

De eerste pijler van de Islam "Geloofsgetuigenis" Shahadah

De eerste pijler van de Islam is te geloven, en dat je je geloof verkondigt door de Shahadah (letterlijk ‘getuigen’) uit te spreken, ook gekend als de Kalimah.

Laa ilaaha illa Allah, Muhammadur-rasoel Allah

Er is geen god behalve Allah, Muhammad is de Boodschapper van Allah.

De betekenis wordt duidelijker wanneer je zegt dat er in de hele schepping geen godheid waardig is te worden aanbeden, dat enkel de Schepper verering waard is.

Of, zoals we zeggen: “Aanbid de Schepper, niet Zijn schepselen.”

Verkondiging

Deze verkondiging bestaat uit twee delen. Het eerste verwijst naar de Almachtige God, de Schepper van alles, de Heer van de werelden. Het tweede deel gaat over de Boodschapper Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem), een profeet en een mens, die de Openbaring via Aartsengel Gabriël heeft ontvangen en ze aan de mensheid heeft bijgebracht.

Geen andere goden

Door oprecht de Shahadah uit te spreken erkent de Moslim Allah als de enige Schepper van alles, als het Opperste Gezag over alles en iedereen in het universum. Als gevolg daarvan sluit de Moslim zijn/haar hart en geest af voor trouw, toewijding en gehoorzaamheid aan, voor vertrouwen op, voor afhankelijkheid en aanbidding van iets of iemand anders dan Allah. Deze afwijzing beperkt zich niet enkel tot heidense goden en godinnen die uit steen of hout werden gemaakt, vervaardigd door menselijke handen en verbeelding. Deze afwijzing moet slaan op alle andere opvattingen, bijgeloven, ideologieën, levenswijzen en gezagsfiguren die opperste toewijding, trouw, vertrouwen, liefde, gehoorzaamheid of aanbidding opeisen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je het geloof in alledaagse zaken als astrologie, handlezen, geluksbrengers, waarzeggerij en paranormaal advies afwijst, zoals je ook weigert in heiligdommen of graven van “heiligen” te bidden om hun voorspraak voor jou bij Allah. In de Islam zijn er geen bemiddelaars en is er ook geen clerus. Een Moslim bidt rechtstreeks en alleen tot Allah.

Geloof in het profeetschap

Geloven in het profeetschap van Muhammad ﷺ houdt in dat je gelooft in de leiding die hij heeft gebracht, die vervat ligt in zijn Soennah (overleveringen van wat hij heeft gezegd en gedaan), en dat je de intentie hebt om zijn leiding trouw na te leven. Muhammad ﷺ was een mens, een man met gevoelens en emoties die at, dronk en sliep, die werd geboren en die gestorven is zoals andere mensen. Hij had een zuiver en oprecht karakter, hij was buitengewoon rechtschapen, zijn vertrouwen in Allah en zijn toewijding aan de Islam waren onwrikbaar, maar hij was geen god. Moslims bidden niet tot hem, ook niet als bemiddelaar, en Moslims hebben dan ook een hekel aan de termen “Mohammedaan” en “Mohammedanisme”.

Interesse om een moslim te zijn? Neem contact met ons op!

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…