Home Blog Artikelen Zes redenen waarom de Islam de oplossing voor racisme is

Zes redenen waarom de Islam de oplossing voor racisme is

Islam tegen racisme

De Islam bevat alle sleutels die nodig zijn om racisme in de samenleving tegen te gaan en biedt zulke vormen van discriminatie geen ruimte. Hieronder volgt een uitleg voor wie zich afvraagt hoe dit precies werkt.

De Islam is kleurenblind

Allereerst leert de Islam ons dat er géén onderscheid wordt gemaakt in de afkomst of kleur van een persoon. In feite hebben onze verschillende rassen en culturen in de Islam als enige doel bruggen te bouwen, om elkaar zo beter te leren kennen. Zoals God het duidelijk benoemt in de Koran:

“O mensheid! Wij hebben jullie uit een man en een vrouw voortgebracht (Adam en Eva) en jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest eerbare onder jullie in het aangezicht van Allah is de (gelovige) die Hem het meest vreest. Waarlijk, Allah is Alwetend, Welbewust”. [De Edele Koran 49:13]

Dit betekent dat zulke diversiteit geen middel is tot discriminatie, maar juist een middel tot educatie.

Diversiteit is een wonder van God

De kleur van onze huid en al onze unieke culturele kenmerken zijn een door God gegeven eigenschap. Niemand had bij zijn geboorte de keuze om dit al dan niet te erven. Onze onderlinge verschillen zijn in feite tekenen van de grootsheid van God en een reflectie van Zijn oneindige creatieve kracht, die ook wordt vermeld in de Koran.

Het is niet zo dat we door zulke eigenschappen onze eigen grootsheid realiseren, maar we beseffen en waarderen hierdoor de Grootsheid van Degene die ons geschapen heeft.

Allah zegt:

“En tot Zijn Tekenen behoren de schepping van de hemelen en de aarde, en het verschil in jullie talen en (huids)kleuren. Waarlijk, daarin zijn zeker Tekenen voor mensen met kennis”. [De Edele Koran 30:22]

De hele mensheid werd uit klei geschapen

De Islam leert ons dat alle mensen in wezen van hetzelfde zijn gemaakt: van aarde. Dus het heeft geen zin te denken dat we beter zijn dan anderen, aangezien we allemaal zijn gemaakt uit dezelfde componenten, ongeacht onze verschillende culturen.

De Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zijn met hem, zei:

“Voorwaar, Allah de Verhevene heeft Adam van een handvol aarde gecreëerd, dit geldt dus ook voor de kinderen van Adam. Sommige hebben rode, witte of zwarte huidskleur.” [At-Tirmidhi]

Goedheid ontstaat alleen door rechtvaardigheid

In de ogen van God bieden onze huidskleur of afkomst ons geen gunsten. Het zijn echter onze handelingen en daden die het verschil maken.

In zijn afscheidspreek maakte de Profeet ﷺ dit punt heel duidelijk. Hij stelde namelijk dat een witte huidskleur niet beter is dan een zwarte huidskleur, noch een zwarte huid beter dan een witte huid. Het zijn eerder onze goede daden die het verschil maken.

“O mensen, waarlijk, jullie God en Onderhouder is één en jullie voorvader  Adam is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier; noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke man, behalve dan door zijn Godsbewustzijn (taqwa). O mensen! Heb ik de boodschap overgebracht?”  [naar Musnad Ahmad]

We zijn allemaal dienaren van God

Hoewel we allemaal van verschillende nationaliteiten, culturen en achtergronden komen bepaalt onze overkoepelende identiteit als moslim uiteindelijk dat we allemaal dienaren van God zijn. Er is geen superieur ras of cultuur, we zijn allen gelijk, dienaren van God, die God net zo hard nodig hebben als ieder ander.

Nationalisme is verboden

In de Islam is het verboden om zodanig op te scheppen over je ras of cultuur dat het mensen uit andere culturen kleineert of denigreert. De Profeet ﷺ waarschuwde ons allen over de gevaren van dergelijk tribalisme en vertelde: “Hij is niet één van ons die vecht omwille van dit.”

De Boodschapper ﷺ zei:

“Hij is niet één van ons die aanspoort tot tribalisme. Hij is niet één van ons die vecht omwille van tribalisme. Hij is niet één van ons die sterft volgens de weg van het tribalisme.” [Abu Dawoed]

Zoals eerder vermeld, bepaalt God de status van iemand enkel aan de hand van het niveau van zijn goede daden. Deze eigenschap kan trouwens alleen door God worden beoordeeld.

De Islam verslaat het racisme en het is enkel wanneer we hem in de praktijk omzetten dat we dit racisme uit onze hedendaagse samenleving kunnen verdrijven.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…