Home Basiskennis Wetenschap De Koran over wolken, 1400 jaar geleden

De Koran over wolken, 1400 jaar geleden

Koran over wolken

De Koran over de wolken

Dit vertellen ons de hedendaagse wetenschappers: “Water vormt kleine wolkjes, door verdamping uit de oceanen en rivieren. Deze wolkjes voegen zich samen en de stijgende luchtstromen binnenin die grotere wolk nemen toe. De stijgende luchtstromen worden sterker dichter bij het centrum van de wolk, omdat ze tegen afkoeling worden beschermd door de buitenste laag van de wolk. Deze opwaartse luchtstromen zorgen ervoor dat de omvang van de wolk verticaal groeit, zodat de wolk wordt opgestapeld. Door deze verticale groei wordt de wolk verlengd tot in koelere regionen van de atmosfeer, waar waterdruppels en hagel worden gevormd, die groter en groter worden. Wanneer deze waterdruppels en hagel te zwaar worden voor die opwaartse luchtstromen, vallen ze uit de wolken als regen, hagel, enz…” (uit “The Atmosphere” pag. 269 en “Elements of Meteorology” pag. 141-142)

Laten we nu eens kijken hoe de islamitische geleerden eeuwen geleden hun interpretatie formuleerden, op basis van de Koran (1400 jaar geleden geopenbaard):

“Zie jij niet dat Allah de wolken voortdrijft en hen bij elkaar voegt en hen daarop in stapels verzamelt? Hierna zie jij de regen uit hun midden komen….”
[De Edele Koran 24:43]

Meteorologen hebben deze details over de vorming van wolken, hun structuur en functie pas onlangs ontdekt met behulp van geavanceerde apparatuur. Ze gebruiken vliegtuigen, satellieten, computers, weerballonnen en ander materiaal om de wind en zijn richting te bestuderen, om de vochtigheidsgraad te meten en de variaties erin, en om de verschillende niveaus van en variaties in de atmosferische druk te bepalen.

In het voorgaande vers spreekt de Koran, na de vorming van wolken en regen, ook over hagel en bliksem:

“En Hij doet uit de hemelen hagel neervallen uit bergen (wolken). Hij treft daarmee wie Hij wil en Hij wendt het af van wie Hij wil. De flits van de bliksem ontneemt bijna het gezichtsvermogen.”
[De Edele Koran 24:43]

Meteorologen hebben ontdekt dat deze cumulonimbus-wolken, die hagel uitstorten, een hoogte bereiken van 25.000 tot 30.000 voet (7,6 tot 9,1 km) net zoals bergen. Dat zegt ook de Koran:

“En Hij doet uit de hemelen hagel neervallen uit bergen (wolken)” [De Edele Koran 24:43]

Nu kunnen we ons afvragen waarom het vers spreekt over bliksem wanneer het over hagel gaat? Dit zou erop wijzen dat hagel een belangrijke factor is in het tot stand komen van de bliksem. Als we naar een boek over dit onderwerp kijken (Meteorology Today) ontdekken we dit:

“Wolken ontwikkelen een elektrische lading, wanneer de hagel binnenin de wolk door een gebied valt met onderkoelde druppels en ijskristallen. Als vloeibare druppels in botsing komen met de hagel, bevriezen ze onmiddellijk en maken ze latente warmte vrij. Dit houdt de oppervlakte van de hagel warmer dan die van de omringende ijskristallen. Wanneer de hagel in contact komt met een ijskristal, dan doet zich een belangrijk fenomeen voor: elektronen stromen van het koudere naar het warmere object. Op deze manier krijgt de hagel een negatieve lading.
Ditzelfde effect doet zich voor wanneer onderkoelde druppels in contact komen met een hagelsteen en kleine positief geladen splinters ijs afbreken. Deze lichtere, positief geladen deeltjes worden door de opwaartse luchtstromen naar een hoger gedeelte van de wolk gedragen. De hagel, die achterblijft met zijn negatieve lading, valt verder naar de bodem van de wolk, waardoor dat deel een negatieve lading ontwikkelt. Deze negatieve ladingen worden dan naar de grond toe ontladen in de vorm van bliksem.” (Meteorology Today, pag. 437)

Deze informatie over de bliksem werd recent ontdekt. Tot 1600 n.C. domineerden de meteorologische opvattingen van Aristoteles in de niet-islamitische landen. Zo stelde hij bijvoorbeeld dat de atmosfeer twee soorten van damp bevat, vochtige en droge. Hij zei ook dat de donder het geluid is van de botsing tussen de droge waterdamp met de omliggende wolken en dat de bliksem het ontbranden en opbranden is van de droge waterdamp, met een ijl, zwak vuur. (Works of Aristotle Translated into English pag. 369 a & b – of in het Nederlands: Aristoteles / druk 1 Door J. Barnes, W. de Leeuw – pag. 104-105)

Dit zijn een aantal ideeën betreffende meteorologie, die veertienhonderd jaar geleden overheersten, in het tijdperk van de openbaring van de Koran.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…