Home Blog Nieuws De laatste jaren van de Moslim miljonair Ali Banat: Een inspiratie voor mensen wereldwijd

De laatste jaren van de Moslim miljonair Ali Banat: Een inspiratie voor mensen wereldwijd

miljonair-Ali-Banat

Ali Banat, een Australische Moslim miljonair, die beroemd werd toen hij zichzelf “begenadigd met kanker” noemde en daarop zijn rijkdom aan de minderbedeelden schonk, stierf op 29 mei 2018. Hij was 32.

Banat, een miljonair en zakenman uit Sydney, hoorde voor het eerst de diagnose van kanker in stadium 4 in 2015. Toen hij dit vreselijke nieuws vernam, deelden de artsen hem mee dat hij nog hooguit enkele maanden te leven had, niet eens een jaar. God had echter andere plannen.

Banat heeft nog drie jaar geleefd. In die periode heeft hij zijn leven omgegooid, een ommekeer die hij aan God toeschreef, omdat Hij hem met kanker had gezegend en hem zo de ogen had geopend voor de ware betekenis van het leven. Hij kreeg de kans om de laatste dagen van zijn leven God te behagen en anderen te dienen, in plaats van geobsedeerd te zijn door luxueus leven en egoïsme.

Terwijl hij ooit opging in het uitgeven en tentoonspreiden van zijn rijkdom – Banat pochte met zijn mooie wagens, dure juwelen en exclusieve mode – werd hij toen geïnspireerd om die aanzienlijke rijkdom weg te geven. Hij zei dat het zijn bedoeling was om deze wereld te verlaten zonder materiële bezittingen.

Met een onzekere toekomst voor de boeg, en met de inspiratie van God om grootse werken van liefdadigheid te verrichten zolang hij er de kans toe kreeg, wijdde Banat de rest van zijn leven aan de dienst aan anderen. Hij richtte het project Muslims Around The World (Moslims over de wereld) op als een instrument voor zijn filantropische giften en die van anderen. Hij focuste zijn missie om te geven op Afrika, meer specifiek op Togo in West-Afrika, ging op reis om de noodlijdenden te ontmoeten en te helpen met de bouw van moskeeën, een medisch centrum, dorpen en een school voor honderden wezen.

Wezen in nood dienen en helpen is bijzonder voordelig voor Moslims, vooral vanwege het voordeel dat ze ermee bereiken in het volgende leven. Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd:

“IK EN DEGENE DIE ZORGT VOOR EEN WEES ZULLEN ZO ZIJN IN HET PARADIJS.” DAARBIJ HIELD HIJ ZIJN MIDDELVINGER EN WIJSVINGER OP EN SPREIDDE ZE. [SAHIH BUKHARI]

Deze uitspraak, of Hadith, van Profeet Muhammad ﷺ toont aan hoe belangrijk het is dat Moslims vriendelijk zijn voor wezen en voor hen zorgen, door erop te wijzen dat ze daardoor dicht bij hem zullen zijn in de hemel. Maar Banat streefde niet alleen naar goede werken voor de tijd dat hij nog zou leven. Hij moedigde anderen aan om hem te vervoegen in zijn goede werken, zodat ook zij voordeel zouden halen uit hun goede daden, in dit leven en tijdens het leven na de dood.

Ali-Banat
Ali Banat startte, nadat de artsen hem in 2015 nog slechts zeven maanden te leven hadden gegeven, het liefdadigheidsproject “Muslims Around The World (Moslims over de wereld)” om de minder bedeelden in Afrika bij te staan.

Voor hij stierf zei Banat:

“PROBEER TIJDENS JE LEVEN EEN DOEL TE HEBBEN, EEN PLAN, EEN PROJECT WAAR JE NAARTOE WERKT. ZELFS ALS JIJ HET NIET PERSOONLIJK DOET EN JE HET PROJECT VAN EEN ANDER ONDERSTEUNT, DOE GEWOON IETS.”

Door anderen aan te moedigen de lessen te volgen die hij had geleerd, bracht Banat het voorbeeld van Profeet Muhammad ﷺ in de praktijk, die heeft gezegd:

“De beloning voor goede daden die de gelovige ook na de dood zullen bereiken zijn: kennis die hij heeft onderwezen en verspreid, een rechtschapen zoon die hij achterlaat, een exemplaar van de Koran dat hij als een legaat achterlaat, een moskee die hij heeft gebouwd, een huis dat hij bouwde voor zwervers, een kanaal dat hij heeft gegraven of liefdadigheid die hij tijdens zijn leven schonk, toen hij nog gezond was. Deze daden zullen hem bereiken na zijn dood.” [Ibn Majah]

Dit soort blijvende beloning is uniek in de Islam en toont Gods immense barmhartigheid tegenover hen die zich aan Hem onderwerpen. Geïnspireerd en aangemoedigd door de nalatenschap van Banat hebben Moslims over de hele wereld gebruik gemaakt van dit genadige geschenk van God, door hun eigen bijdrage te leveren aan Banats MATW-project. Er werd zelfs meer dan 1 miljoen Australische dollar geschonken voor het goede doel, met de verzekering dat de schenkers gezegend zullen zijn met de beloningen voor hun liefdevolle gift, zelfs na hun dood.

De laatste jaren van Banat en zijn blijvende nalatenschap zijn ongetwijfeld een inspiratie. Hij is een voorbeeld geworden van de prachtige barmhartigheid van God en van hoe zelfs een leven dat zo kort is geweest een leven kan zijn dat goed werd geleefd, omdat het werd doorgebracht in de aanbidding van God en de dienst aan de anderen.

Carissa D. Lamkahouan

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…