Home Vragen Allah Als Allah alles al weet, hoe vrij zijn wij dan nog?

Als Allah alles al weet, hoe vrij zijn wij dan nog?

Voorbestemming vrije wil

Kent God de toekomst?

Weet God alles wat er gaat komen en gebeuren?
Heeft Hij absolute controle over het resultaat van alle zaken?
Als dat zo is, is dit dan eerlijk tegenover ons?
Waar blijven we dan met onze vrije wil?

Allah weet alles wat ooit zal gebeuren. Het eerste wat Hij heeft geschapen was de “pen” en Hij gebood de pen te schrijven. De pen schreef tot ze alles had opgeschreven wat er ooit zou gebeuren. Toen begon Allah met de schepping van het universum. Dit alles kende Hij, nog voor Hij het schiep. Hij heeft te allen tijde absolute en volledige controle. Niets gebeurt, of Hij heeft er de volledige controle over. Altijd.

…Allah wendt Zich met barmhartigheid tot wie Hij wil. Allah is Alwetend, Alwijs. [Edele Koran 9:15]

…Waarlijk, Hij is de Alwetende, de Alwijze. [Edele Koran: 12:100]

Alléén Allah heeft vrije Wil. Wat het ook is dat Hij graag heeft, het zal altijd gebeuren zoals Hij het Wil. Wij hebben iets dat je “keuzevrijheid” kan noemen. Het verschil tussen beide is dat wat Allah “wil” altijd gebeurt en dat wat wij kiezen al dan niet zal gebeuren. Wij worden niet beoordeeld naar het resultaat van wat we doen, maar op onze keuzes. Dit betekent dat onze intenties altijd centraal staan.Onze beloning zal zijn voor wat onze intenties waren. Elke persoon zal beoordeeld worden naargelang wat hem/haar gegeven is om mee te werken, hoe ze het gebruikten en wat hun intenties daarbij waren.

Met betrekking tot de Dag des Oordeels zegt Allah ons dat al wat we doen wordt bijgehouden en dat niets, hoe klein ook, ontsnapt aan de registratie ervan. Zelfs het goede ter grootte van een atoom, of het slechte ter grootte van een atoom, zal zichtbaar zijn op de Dag des Oordeels.

Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen te voorschijn komen opdat hen hun werken getoond zullen worden. Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen. En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal ook dat aanschouwen. [Koran 99:6-8]

Wij zullen zelf de bewijzen tegen onszelf aanvoeren. Onze oren, ogen, tong en lichaam zullen op de Dag des Oordeels allen voor Allah getuigen tegen ons. Niemand zal onderdrukt worden die dag. Niemand zal onterecht worden beschuldigd.

Hij had ieder van ons al helemaal aan het begin onze plaats kunnen toewijzen, maar dan zouden de mensen geklaagd hebben over waarom ze in de Hel geworpen worden zonder een kans te hebben gekregen. Dit is nu net waar het in ons leven om gaat: Een kans om onszelf te bewijzen, om te tonen wie we echt zijn en wat we echt zouden doen als we de vrije keuze hadden.

Allah weet alles wat er gaat gebeuren maar wij niet. Daarom is de test eerlijk.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…