Home Vragen Vrouwen in de islam Waarom bedekken moslimvrouwen hun hoofd?

Waarom bedekken moslimvrouwen hun hoofd?

Hijab

Waarom moeten moslimvrouwen hun hoofd bedekken?
Wat zijn de kledingvoorschriften in de Islam?

Deze vraag wordt zowel door moslims als niet-moslims gesteld. Voor veel vrouwen is het de ultieme test als moslim.

Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig. Moslim vrouwen dragen de Hijab (bedekking van hoofd en lichaam) omdat Allah het hun heeft opgedragen.

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbaab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” [Edele Koran 33:59]

Tot andere, secundaire, redenen hoort de vereiste voor zowel mannen als vrouwen om zich zedig te gedragen. Beiden zullen dan moeten worden beoordeeld op basis van hun intelligentie en vaardigheden in plaats van op hun uiterlijk en hun seksualiteit. Een Iraans meisje heeft ooit gezegd: “We willen dat de mannen ophouden met ons als seksobjecten te behandelen zoals ze dat altijd al hebben gedaan. We willen dat ze ons uiterlijk negeren en dat ze hun aandacht richten op onze persoonlijkheid en onze geest. We willen dat ze ons ernstig nemen en ons als gelijken behandelen, en ons niet gewoon achterna zitten vanwege ons lichaam en ons uiterlijk.”

Wanneer een moslimvrouw haar hoofd bedekt, neemt ze een duidelijke stelling in wat haar identiteit betreft. Iedereen die haar ziet, zal meteen weten dat ze een moslim is en een goed karakter heeft. Veel moslimvrouwen die zich bedekken zijn vervuld van waardigheid en zelfrespect. Ze vinden het fijn als moslimvrouw te worden herkend. Als eerbare, zedige en zuivere vrouwen willen ze niet dat hun seksualiteit een rol speelt in hun interactie met mannen, hoe miniem ook. Een vrouw die zichzelf bedekt, verbergt haar seksualiteit maar laat haar vrouwelijkheid wel blijken.

De Islam heeft geen vaste normen wat de kledingstijl of het soort kleding dat moslims dragen betreft. Er dient echter wel aan enkele vereisten te worden voldaan.

1. Lichaamsdelen die moeten worden bedekt.

De Islam heeft twee bronnen voor leiding en richtlijnen. Ten eerste is er de Koran, het geopenbaarde woord van Allah, en ten tweede zijn er de Hadieth of tradities van Profeet Muhammad ﷺ, die door Allah werd uitverkoren om een voorbeeldfiguur voor de hele mensheid te zijn. Wat volgt is een Traditie van de Profeet ﷺ:

“Aisha (moge Allah tevreden over haar zijn) heeft overgeleverd dat Asma, de dochter van Abu Bakr (moge Allah tevreden zijn over hen beiden) bij de Boodschapper van Allah kwam terwijl ze dunne kleding droeg. Hij sprak haar aan en zei: ‘O Asma, als een meisje de leeftijd bereikt waarop ze menstrueert, past het niet dat er nog iets zichtbaar blijft behalve dit en dit.’ Daarbij wees hij naar het aangezicht en de handen.” (Aboe Dawoed)

2. Los zittende kleding

De kleding moet zo los vallen dat ze de vorm van het lichaam van de vrouw verbergt. Een wenselijke manier om de lichaamsbouw te verdoezelen is om een gewaad over de andere kleding te dragen. Zit de kleding echter los genoeg, dan is een bovenkleed niet nodig.

3. Dikte van de stof

De kleding moet dik genoeg zijn om de kleur van de huid die ze bedekt of de vorm van het lichaam te verhullen. De Profeet Muhammad ﷺ heeft voorspeld dat er in latere generaties van zijn Ummah vrouwen zouden zijn “die gekleed zijn en toch naakt, met op hun hoofd (iets wat lijkt op) kamelenbulten. Vervloek hen, want zij zijn waarlijk vervloekt.” (Moeslim)

4. Waardig voorkomen

Nog een vereiste is een waardig voorkomen. De kleding van de vrouw mag niet de aandacht van mannen trekken. Ze mag niet zo kleurig en opvallend zijn dat iedereen de kleding en de vrouw opmerkt.

5. Vrouwen mogen zich niet kleden als een man

Ibn Abbas heeft overgeleverd: “De Profeet ﷺ heeft mannen vervloekt die er uitzien als vrouwen en vrouwen die er uitzien als mannen.” (Bukhari)

6. Vrouwen horen zich niet te kleden zoals de ongelovigen

De kleding moet bescheiden zijn, niet overdreven sjiek en ook niet overdreven haveloos, om geen bewondering maar ook geen medelijden te wekken.

Het is een vaak vergeten feit dat de moderne westerse kledij een nieuwe uitvinding is. Wanneer we kijken naar de kleding van vrouwen van nauwelijks zeventig jaar geleden, zien we dat die lijkt op de Hijab. Deze actieve en hardwerkende westerse vrouwen voelden zich niet gehinderd door hun kleding, die bestond uit lange volledig bedekkende jurken en allerlei soorten hoofddeksels. Moslimvrouwen die de Hijab dragen vind dit niet onpraktisch of hinderlijk voor hun activiteiten op alle niveaus en in alle levenswijzen.

De Hijab is niet enkel bedekkende kleding, maar veel belangrijker nog gedrag, goede manieren, de wijze waarop je praat en in het openbaar verschijnt. Kleding is slechts één facet van het geheel.
De basisvereisten voor de kleding van moslimvrouwen gelden ook voor de kleding van moslimmannen. Het verschil ligt enkel in de mate van bedekking. Zedigheid vereist dat bij de man de streek tussen navel en knie bedekt is in het bijzijn van iedereen behalve de echtgenote. De kleding van de mannen mag niet zijn zoals die van de vrouwen. Ze mag ook niet strak zitten of provoceren. Een moslim moet zich zo kleden dat hij zich herkenbaar maakt als moslim. Mannen mogen geen goud of zijde dragen, maar die twee zijn wel toegestaan voor vrouwen.

Voor zowel mannen als vrouwen zijn de kledingvoorschriften niet bedoeld als een beperking, maar veeleer als een middel om de samenleving te helpen functioneren op een fatsoenlijke, islamitische manier.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…