Home Basiskennis Vrouwen Waarom dragen moslim vrouwen een hoofddoek?

Waarom dragen moslim vrouwen een hoofddoek?

Moslim vrouwen Hijab

De Hijab, of hoofddoek, gaat met alle aandacht lopen wanneer waarheid en leugen met elkaar in de clinch gaan. Het was altijd al een gevoelig onderwerp, maar krijgt recent steeds meer aandacht door de wetgeving en wetsvoorstellen in verschillende Europese landen die het dragen ervan verbieden in regerings- en onderwijsinstellingen. Voor vrouwen die uit religieuze overtuiging de Hijab dragen is de waarheid duidelijk en onbetwistbaar. Voor anderen, met een beperkte kennis of inzicht in verband met de Hijab, kan het verwarrend zijn.

Het is belangrijk om verschillende punten in verband met de Hijab en zedigheid goed te begrijpen. Een eerste punt is dat kuisheid doorheen de geschiedenis de norm is geweest, tot eind vorige eeuw. Slaan we er de geschiedenisboeken uit verschillende tijdperken op na, dan stellen we vast dat in zowat elke maatschappij de vrouwen zedig gekleed gingen. Een ander punt is dat zedige kleding een onderdeel is van verschillende wereldgodsdiensten, vooral van het Jodendom, het Christendom en de Islam. Het kan voor velen een verrassing zijn dat het niet de Islam is die de kuisheid of de hoofddoek heeft uitgevonden. Die twee kwamen reeds voor in de wetten van eerder geopenbaarde godsdiensten, nog voor de Islam, en we kunnen er sporen van terugvinden in de vervormde boeken van die godsdiensten. Door de laatste boodschap, gegeven aan Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem), werd het gebod van de Hijab bevestigd en voltooid.

Dit is zo omdat al die openbaringen van dezelfde Bron komen, van Allah. Maria, de moeder van Jezus (moge Allah tevreden zijn met haar), wordt zelden afgebeeld zonder de traditionele hoofdbedekking. Je zou gaan denken dat ze een moslim was (en eigenlijk was ze dat ook). Zelfs vandaag zie je zowel joodse als christelijke vrouwen die zich op een gelijkaardige manier bedekken als de moslim vrouwen. Dit is een van de zaken die deze drie belangrijkste geloofstradities gemeenschappelijk hebben.

De hoofddoek is meer dan een religieus symbool

De hoofddoek staat voor de onderwerping van een vrouw aan haar Schepper en voor haar band met haar geloof. Wanneer Hij het hierover heeft, zegt Allah de Almachtige: “Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen.” [Edele Koran 33:59] Al is de Hijab een symbool, hij is ook nog veel meer dan dat. De volgende doeleinden en functies van de hoofddoek zullen dit punt duidelijk maken:

De Hijab is een test voor de moslim vrouw. Uit de Koran en de Hadieths blijkt dat de Hijab een religieuze verplichting is die een vrouw moet naleven. Er is geen verschil van mening onder de geleerden wat dit betreft en de moslim Ummah past deze regel nu al meer dan 14 eeuwen toe. Wanneer een moslim vrouw de hoofddoek draagt, gehoorzaamt ze aan Allah en onderwerpt ze zich aan Hem. De volgende verzen van de Edele Koran wijzen op deze verplichting:

“En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen, of slavinnen waarover zij beschikken, of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben, of de kinderen die nog niet op de Auraat van vrouwen letten. En laten zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen. En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen.”
[Edele Koran 24:31]

Ook zegt Allah:

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbaab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”
[Edele Koran 33:59]

Een vrouw die de Hijab draagt, bevrijdt zich van het zinloze en egoïstische verlangen om te pronken met haar schoonheid en om met andere vrouwen in haar omgeving te wedijveren. Dit is een aangeboren verlangen dat groeit door openlijk pronken en dat wordt getemperd door zedigheid en bedekking. Met de Hijab om hoeft een vrouw niet meer te beantwoorden aan wat de samenleving verwacht en mooi vindt. Ze hoeft ook niet meer haar schoonheid te gebruiken om de erkenning en waardering van haar omgeving te verkrijgen.

In Soera Al-Ahzaab, die hierboven werd aangehaald, zegt Allah de Almachtige wat het betekent: “Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen.” Een van de functies van de Hijab is dus dat hij de vrouwen beschermt tegen misbruik en gevaar. Dit omvat in het bijzonder verschillende vormen van seksueel misbruik en intimidatie, die regelmatig voorkomen in samenlevingen waar slechts weinig vrouwen zich bedekken. Mannen krijgen dan vaak gemengde signalen en denken, door de manier waarop de vrouwen hun lichaam tonen, dat ze om hun avances vragen. De Hijab geeft mannen daarentegen het signaal dat de draagster een bescheiden en zedige vrouw is die niet wil worden lastig gevallen.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…