Home Basiskennis Doel van het leven Waarom heeft Allah alles geschapen?

Waarom heeft Allah alles geschapen?

Schepping

Allah zegt in Zijn Koran dat Hij dit alles niet zomaar heeft geschapen:

“En Ik (Allah) heb de Djinn en de mens slechts voor Mijn aanbidding geschapen.”
[Edele Koran 51:56]

Hij heeft ons geschapen met het doel om Hem te aanbidden, Hem alleen en zonder deelgenoten.

“En het is Hij Die de hemelen en de aarde heeft geschapen in zes dagen (perioden), en Zijn troon was op het water, opdat Hij jullie kan testen wie uitblinkt in (gehoorzame) daden (omwille van Allah). Maar als je tegen hen zegt: ‘Jullie zullen zeker na de dood herrezen worden’, dan zullen degenen die ongelovig zijn zeker zeggen: ‘Dit is niets anders dan duidelijke toverij’.”
[Edele Koran 11: 7]

Allah heeft hetgeen wat wij het heelal noemen als een test voor ons geschapen. Dit is niet onze eindbestemming. Wat wij misschien beschouwen als “slecht”of “goed”, zou heel goed het tegenovergestelde kunnen zijn.

“Gezegend is Degene in Wiens hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken. Degene Die de dood en het leven heeft geschapen, zodat Hij jullie kan beproeven (om te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevingsgezinde. Degene Die zeven hemelen in lagen geschapen heeft. Jij ziet in de schepping van de Meest Barmhartige geen onevenwichtigheid. Kijk dan nog een keer: Zie jij een afwijking? Kijk dan opnieuw en weer, jouw blik zal zich in een nederige en vermoeide staat weer tot je keren.”
[Edele Koran 67:1-4]

De Koran vertelt ons over de aard van de mensheid en hoe snel wij de vele wonderlijke zegeningen vergeten die we elke dag krijgen. Allah beschrijft ons gedrag duidelijk in Zijn Koran:

“En als iets de mens kwetst, keert hij roepend tot zijn Heer in berouw, maar als Hij hem een gunst van Hemzelf geeft, dan vergeet hij waarom hij eerst geroepen heeft en kent hij Allah deelgenoten toe, zodat anderen van Zijn Pad worden afgeleid. Zeg (O Mohammed): Geniet maar korte tijd van jullie ongeloof; waarlijk, jij bent (één) van de bewoners van het Vuur!”
[Edele Koran 39:8]

Wij vergeten, omdat we zijn geschapen om te vergeten. Dit maakt deel uit van onze test. Gebruiken wij alleen maar een selectief geheugen en negeren we wat we onze Schepper en Voorziener verschuldigd zijn? Of zullen we dankbaar zijn, zelfs wanneer we lijden of tegenslagen meemaken in dit leven?

“Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem beproeft door hem eer en weelde te geven, dan zegt hij (trots): ‘Mijn Heer heeft mij geëerd.’ Maar wanneer Hij hem beproeft en zijn voorzieningen beperkt, dan zegt hij: ‘Mijn Heer heeft mij vernederd’.”
[Edele Koran 89:15-16]

Waarop Allah ons duidelijk maakt wat de echte reden is waarom alles gebeurt:

“Nee! Maar jullie ondersteunen immers de wees niet. En jullie sporen elkaar niet aan om de armen te voeden! En jullie verslinden de erfenis, hebzuchtig. En jullie beminnen het bezit met overdreven liefde.”
[Edele Koran 89:17-20]

Allah heeft ons geschapen en Hij heeft ons zoveel gegeven. Toch zijn wij zo onachtzaam tegenover Zijn Recht op onze exclusieve aanbidding en ontkennen wij de Dag des Oordeels, waarop we zullen worden ondervraagd over Zijn Vrijgevigheid.

“O mens! Degene die jou geschapen heeft en je daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf? Wat heeft jou onachtzaam gemaakt over jullie Heer, de Edele? In welke vorm Hij ook wilde heeft Hij jou samengesteld. Nee! Jullie ontkennen zelfs de Dag des Oordeels.”
[Edele Koran 82:6-9]

Hoe zullen wij tegenover onze toestand en onze omgeving staan? En hoe zullen we anderen om ons heen behandelen? Houden we rekening met die anderen? Zijn we snel met oordelen en verwijten of juist snel in het vergeven? Dat alles maakt deel uit van onze beproeving, en van de zaken waarover we op de Dag des Oordeels verantwoording moeten afleggen.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…