Home Vragen Over de islam Waarom zoveel religies?

Waarom zoveel religies?

https://islamreligie.nl/waarom-zoveel-religies/

Als er slechts één God is, waarom zijn er dan zoveel godsdiensten?

Alle religies vinden hun oorsprong in Allah. Daarna begonnen de mensen er echter zaken aan toe te voegen of weg te laten, om controle over elkaar te krijgen.

“Op deze dag hebben de ongelovigen alle hoop op jullie godsdienst opgegeven, vrees hen dus niet, maar vrees Mij. Vandaag heb Ik de godsdienst voor jullie voltooid en Mijn gunst voor jullie volmaakt en heb de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.
[Edele Koran 5:3]

Er is geen dwang in de godsdienst

Allah dwingt niemand om zich aan Hem te onderwerpen.

Hij heeft een duidelijke weg getoond en gaf de mensen de kennis van de twee wegen (Hemel of Hel). Iedereen is altijd vrij om zijn eigen keuze te bepalen.

“Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, het rechte Pad is duidelijk te onderscheiden van het pad dat doet afdwalen. Iedereen die niet in afgoden gelooft maar in Allah heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
Allah is de Behoeder (Wali) van degenen die geloven. Hij brengt hen uit de duisternis in het licht. (En voor) de ongelovigen zijn er bondgenoten van de Taghoets. Zij leiden hen van het licht naar de duisternis (zoals de Joden, die Muhammad niet erkenden). Zij zijn de bewoners van het Hellevuur, waarin zij eeuwig en altijd zullen verblijven.
[Edele Koran 2:256-257]

Er is geen dwang op het pad van de “Islam”. Wie ervoor kiest om Allah te aanbidden zonder deelgenoten, en wie Hem trouw is en Hem zoveel mogelijk gehoorzaamt in Zijn geboden, heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal breken. Voor wie God ontkent en een andere manier van aanbidding kiest of verkiest om helemaal niet te geloven, is er een eeuwige verschrikkelijke bestraffing (de Hel).

Mensen begonnen in verschillende groeperingen op te splitsen door de waarheid af te wijzen en de duidelijke bewijzen van hun Heer te ontkennen.

“En degenen aan wie het Boek is gegeven splitsten zich pas op nadat het duidelijke bewijs tot hen gekomen was.
En hen werd niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, oprecht in gehoorzaamheid jegens Hem. En (ook) het gebed te verrichten en de Zakaat te geven. En dat is de juiste godsdienst.”
[Edele Koran 98:4-5]

Allah waarschuwt de moslims om niet in dezelfde val te trappen als de mensen voor hen. Zij gingen eindeloos met elkaar in discussie en raakten zo verdeeld in diverse religieuze groeperingen:

“En wees niet zoals degenen die (onderling) verdeeld zijn en met elkaar van mening verschillen, nadat er duidelijke Bewijzen tot hen zijn gekomen. Voor hen is er een vreselijke bestraffing.
Op de Dag zullen er sommige gezichten wit worden en andere gezichten zwart worden. Tegen degenen wiens gezichten zwart worden (zal gezegd worden): “Hebben jullie het geloof verworpen nadat jullie ertoe zijn over gegaan? Proef dan de bestraffing voor het verwerpen van het geloof.”
[Edele Koran 3:105-106]

Mensen hebben gelogen over de openbaringen, ze vervalsten hun geschriften en hebben de profeten die Allah hen had gezonden mishandeld en zelfs vermoord.

“En waarlijk, onder hen is een deel die het Boek met hun tongen verdraaien, zodat jullie wellicht denken dat het bij het Boek hoort, maar het hoort niet bij het Boek . En zij zeggen: ‘Dit is van Allah’ maar het is niet van Allah en zij vertellen een leugen over Allah, terwijl zij dat weten.
Het past de mens niet dat Allah hem het Boek en de Kennis en begrip van de wetten en het Profeetschap heeft gegeven om tegen de mensen te zeggen: ‘Wees aanbidders voor mij in plaats van (voor) Allah.’ Integendeel (hij zou zeggen): ‘Wees rabbijnen (godsdienstgeleerden die zelf doen wat ze preken) doordat jullie het Boek onderwijzen en doordat jullie het bestuderen’.”
[Edele Koran 3:78-79]

Profeten van Allah vragen de mensen enkel om Allah te aanbidden als één God, zonder deelgenoten. Ze zouden mensen nooit opdragen henzelf of iets of iemand anders te aanbidden. Allah zegt ons in de Heilige Koran:

“En Hij beveelt jullie niet de Engelen en de Profeten als Heren te nemen. Zou hij jullie bevelen ongelovig te zijn, nadat jullie je aan Allah’s wil onderworpen hebben?”
[Edele Koran 3:80]

Geen enkele door de mens bedachte religie wordt aanvaard

Religies van menselijke makelij zijn een afschuw voor de Heer en zullen nooit worden aanvaard.

“Zoeken zij dan iets anders dan de religie van Allah, terwijl alle schepselen in de hemelen en op aarde zijn zich vrijwillig of onvrijwillig aan Hem hebben overgegeven? En tot Hem zullen zij allen terugkeren.”
[Edele Koran 3:83]

Allah aanvaardt alleen oprechte overgave en gehoorzaamheid aan Zijn geboden, in zuiverheid en vrede.

“En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt, het zal nooit van hem geaccepteerd worden en in het Hiernamaals zal hij één van de verliezers (in de Hel) zijn.”
[Edele Koran 3:85]

In Allah geloven en Zijn Geboden volgen was de boodschap van alle profeten van het monotheïsme.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…