Home Basiskennis Jezus en de Bijbel Wat zeggen Moslims over Jezus?

Wat zeggen Moslims over Jezus?

Wie is Jezus

De Islam eert en erkent alle profeten die aan de mensheid werden gezonden. De moslims respecteren alle profeten in het algemeen, maar Jezus in het bijzonder, omdat hij een van de profeten is die de komst van Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) heeft voorspeld. Ook de moslims kijken uit naar de tweede komst van Jezus. Ze beschouwen hem als één van Allah’s grootste profeten voor de mensheid. Een moslim zegt niet gewoon “Jezus” als hij over hem spreekt, maar voegt daar normaal de zin “vrede zij met hem” aan toe, als teken van respect.

Geen enkele andere godsdienst ter wereld geeft Jezus, vrede zij met hem, het respect en de waardering die de Islam hem geeft. De Koran bevestigt zijn maagdelijke geboorte (een hoofdstuk van de Koran draagt de naam “Maryam of Maria”) en moslims zien Maria als een van de reinste vrouwen in de gehele schepping. De Koran beschrijft de geboorte van Jezus, als volgt:

“En toen de Engelen zeiden: O Maryam, voorwaar Allah heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren.”
[Edele Koran 3:42]

“(Gedenkt) toen de Engelen zeiden: ‘O Maryam, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Messîh, ‘Îsa, zoon van Maria, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene, en hij behoort tot de rechtschapenen.’ Zij zei: ‘O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?’ Hij zei: ‘Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees’, en het is.”
[Edele Koran 3:45-47]

Moslims geloven dat de geboorte van Jezus onbevlekt was, door dezelfde kracht die Eva tot leven wekte en Adam schiep zonder vader of moeder.

“Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van ‘Iesa (Jezus) is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: ‘Wees’, en hij was.”
[Edele Koran 3:59]

Tijdens zijn opdracht als profeet verrichtte Jezus vele wonderen. De Koran vertelt ons dat hij heeft gezegd:

“Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie (iets) uit klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas erin, en het zal met verlof van Allah een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen en ik doe de doden met het verlof van Allah tot leven komen.”
[Edele Koran 3:49]

Muhammad ﷺ en Jezus werden net als alle andere profeten gezonden om het geloof in één God te bevestigen. De Koran verwijst hiernaar, bijvoorbeeld wanneer hij vertelt dat Jezus heeft gezegd waarom hij is gekomen:

“En als bevestiging van wat er voor mij is gekomen in de Tauraat (Thora), opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren, en ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.”
[Edele Koran 3:50]

Profeet Muhammad ﷺ benadrukt hoe belangrijk Jezus is, door te zeggen:

“Al wie gelooft dat er geen god is behalve Allah alleen, zonder partner, dat Muhammad ﷺ Zijn boodschapper is, dat Jezus een dienaar en boodschapper van God is, Zijn woord in Maria werd geademd en van een geest uit Hem, en dat het Paradijs en de Hel echt bestaan, zal bij God in de Hemel verwelkomd worden.” (Bukhari)

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…