Home Basiskennis Djihad Wat hebben de Islam en terrorisme gemeen?

Wat hebben de Islam en terrorisme gemeen?

Islam en terrorisme

“Terroristen hebben een vliegtuig gekaapt!”
“Terroristen hebben gijzelaars genomen!”
“Terroristen dreigen met bommen!”

“Ik voel me alsof iemand in mijn huis heeft ingebroken en mijn familie heeft uitgemoord, maar de politie geeft mij de schuld!” verzucht een moslim uit Washington, DC.

Ongetwijfeld is iedereen in Nederland en België het uiteindelijk over tenminste één punt eens: terroristen zijn afschuwelijk.

Wat echter nog steeds niet duidelijk is voor heel wat landgenoten, is het feit dat moslims GEEN terroristen zijn. De Islam roept niet op tot terrorisme, bombarderen, kidnappen, kapen en moorden. Integendeel.

Zelfs de “Jihad” (die vaak foutief wordt vertaald als “Heilige Oorlog”) lijkt in niets op het beeld dat de media er in het verleden in kranten en op televisie van hebben geschetst.

Een van de belangrijkste woorden die je kan afleiden van de betekenis van het woord “Islam” is immers “VREDE”.

Hoe kan iemand die zich een professioneel journalist noemt zo naïef zijn, dat hij het onderscheid niet ziet tussen enerzijds iemand die bepaalde vreselijke dingen doet en toevallig tot een godsdienst behoort en anderzijds de godsdienst zelf? Ik denk dat ze het wel degelijk weten.

Timothy McVeigh blies enkele jaren geleden de Federal Building (gebouw van de federale regering) in Oklahoma op. Hij was Rooms-katholiek. Heeft iemand ooit de Kerk de schuld gegegeven voor wat hij heeft gedaan?

Ierse katholieken en Ierse protestanten hebben elkaar jarenlang afgemaakt omwille van godsdienstige redenen. Hebben de media dat dan over het hoofd gezien?

Vrede

“Salaam” (vrede) is het meest voorkomende woord op de tong van een moslim.

Telkens wanneer twee mensen elkaar ontmoeten, wisselen ze een begroeting uit waarbij ze elkaar vrede wensen: “Vrede zij met jou.” Maar vrede kan pas de overhand krijgen als er rechtvaardigheid heerst. Aangezien de visie op rechtvaardigheid kan verschillen van mens tot mens, en zelfs van samenleving tot samenleving, geloven moslims dat ware rechtvaardigheid door Allah (God) wordt bepaald.

De Islam staat daarom de strijd toe in geval van zelfverdediging, ter verdediging van de godsdienst of wanneer mensen met geweld uit hun huizen werden verdreven.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…