Home Vragen Allah Als God bestaat, waarom schiep Hij dan kwaad, onrecht en oorlog?

Als God bestaat, waarom schiep Hij dan kwaad, onrecht en oorlog?

Waarom is er onrecht

Is God Puur, Liefdevol en Rechtvaardig? Als dat zo is, waar komen kwaad, haat en onrecht dan vandaan?


Allah vertelt ons dat Hij Puur, Liefdevol en absoluut Rechtvaardig is in elk opzicht. Hij zegt dat Hij de Beste Rechter is. Hij vertelt ons ook dat dit leven hier een test is. Hij heeft alles wat bestaat geschapen en tevens heeft Hij alles wat er gebeurt (het lot) geschapen. Er is niets in dit bestaan behalve wat Hij heeft geschapen. Hij heeft ook in de Koran gezegd dat Hij het kwaad heeft geschapen (hoewel Hij niet slecht is). Hij gebruikt dit als een van de vele testen voor ons.

Denk eens na over mensen die zoveel kwaad begaan in deze wereld, een hoge leeftijd bereiken, omgeven door de pracht en rijkdom van hun oneerlijk verkregen winsten, en dan sterven zonder dat ze ooit flink onder handen zijn genomen voor hun daden. Waar is hier de rechtvaardigheid en eerlijkheid? Allah verschaft ons een duidelijk antwoord in de Koran over wat de meeste van deze slechte mensen te wachten staat:

Het leven is slechts tijdelijk

(Voor hen is er slechts) een genieting op de wereld, daarna is hun terugkeer tot Ons. Vervolgens doen Wij hen de harde bestraffing proeven wegens dat waaraan zij ongelovig plachten te zijn. [Edele Koran 10:70]

Verantwoordelijk voor je daden

Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen tevoorschijn komen om hun daden te zien. Wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. En wie iets slechts deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. [Edele Koran 99:6-8]

Het Godsgericht

Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: “Wij geloven,” en dat zij niet op de proef gesteld worden? [Edele Koran 29:2]

En voorzeker, Wij hebben degenen voor hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars. [Edele Koran 29:3]

Of dachten degenen die slechte daden verrichten dat zij aan Ons kunnen ontvluchten? Slecht is het wat zij veronderstellen. [Edele Koran 29:4]

Wie hoopt op de ontmoeting met Allah: voorwaar, het door Allah vastgestelde tijdstip komt zeker en Hij is de Alhorende, de Alwetende. [Edele Koran 29:5]

En wie (voor Allah) strijdt, strijdt slechts voor zichzelf. Voorwaar, Allah is zeker vrij van de behoeften van de werelden. [Edele Koran 29:6]

En degenen die geloven en goede daden verrichten zullen Wij zeker hun slechte daden kwijtschelden en Wij zullen hen zeker belonen voor het beste van wat zij plachten te doen. [Edele Koran 29:7]

En Wij hebben de mens bevolen goed te zijn voor zijn ouders, maar indien zij jou dwingen om deelgenoten toe te kennen aan Mij, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot Mij is jullie terugkeer. Daarna zal Ik jullie op de hoogte brengen van wat jullie plachten te doen. [Edele Koran 29:8]

En degenen die geloven en goede daden hebben verricht zullen Wij zeker doen binnentreden (in het gezelschap) van de oprechten. [Edele Koran 29:9]

En er zijn er onder de mensen, die zeggen: “Wij geloven in Allah,” en als zij door (te geloven in) Allah gekweld worden, beschouwen zij de beproeving van de mensen als een bestraffing van Allah. En als er een overwinning van jouw Heer komt, zeggen zij zeker: “Voorwaar, wij waren met jullie!” En is het niet Allah, Die het beste weet wat er in de harten van de mensen is? [Edele Koran 29:10]

En Allah kent zeker degenen die geloven en Hij kent zeker de huichelaars. [Edele Koran 29:11]

Goede daden worden beloond en slechte bestraft

Beloning en bestraffing maken zonder twijfel op een zeer blijvende basis deel uit van het volgende leven. Degenen die lijden in dit leven en ogenschijnlijk geen resultaat kunnen voorleggen voor al hun harde werk, hun goede daden, opofferingen en het behouden van het geloof kunnen uitkijken naar een veel grotere beloning, op een plek waar deze zaken niet tijdelijk zullen zijn maar juist eeuwig.

Degenen die verderf zaaien, overtreden, verwonden, kwaad doen en vernielen lijken hier te ontsnappen aan gerechtigheid. Maar in het volgende leven zullen ook zij oogsten wat ze hebben gezaaid en ze zullen zeker hun verdiende loon krijgen voor wat zij hebben gedaan.

Met betrekking tot onderdrukking heeft Allah zichzelf verboden om dat iemand aan te doen en Hij haat het wanneer iemand een ander onderdrukt. Hij heeft absolute macht over alles. Hij staat ziekte, kwalen, dood en zelfs onderdrukking toe, zodat we allemaal getest kunnen worden door onze daden.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…