Home Basiskennis Djihad Islam, vreedzaam of verspreid door het zwaard?

Islam, vreedzaam of verspreid door het zwaard?

Werd de Islam verspreid door het zwaard

Werd de Islam verspreid door het zwaard?

Het is een veelvoorkomende klacht van sommige niet-moslims dat de Islam geen miljoenen aanhangers over de hele wereld zou hebben als hij niet was verspreid door middel van geweld. De volgende punten zullen duidelijk maken dat niet het zwaard maar de inherente kracht van de waarheid, rede en logica de reden voor de snelle verspreiding van de Islam was.

1. Islam betekent vrede

Islam” komt van het kernwoord “salaam” en dat betekent vrede. Het betekent ook de onderwerping van je wil aan Allah (swt). Daarom is de Islam een godsdienst van vrede, die wordt verkregen door je wil ondergeschikt te maken aan die van de Verheven Schepper, Allah (swt).

2. Soms moet je macht uitoefenen om de vrede te bewaren

Niet elke mens op deze wereld wil de vrede en harmonie bewaren. Er zijn er heel wat die ze maar al te graag verstoren voor hun eigenbelang. Soms moet er dus wel macht worden uitgeoefend om de vrede te handhaven. Juist om die reden hebben we de politie, die geweld gebruikt tegen misdadigers en antisociale elementen, met het doel de vrede in het land te bewaren. De Islam roept op tot vrede. Tegelijk roept de Islam zijn volgelingen op om tegen elke vorm van onderdrukking te strijden. De strijd tegen verdrukking kan soms machtsvertoon vereisen. In de Islam mag geweld enkel en alleen worden gebruikt om vrede en rechtvaardigheid te bewerkstelligen.

3. De mening van historicus De Lacy O’Leary

Het beste antwoord op de misvatting dat de Islam zou zijn verspreid door het zwaard werd gegeven door de beroemde historicus De Lacy O’Leary in het boek “Islam at the cross road (Islam op het kruispunt)” (Pagina 8):

“De geschiedenis maakt echter duidelijk dat de legende van fanatieke moslims die over de wereld razen en de Islam met het zwaard opdringen aan de overwonnen rassen een van de meest grillige absurde mythes is die historici ooit hebben doorgegeven.”

4. Moslims hebben 800 jaar lang over Spanje geheerst

De moslims hebben ongeveer 800 jaar over Spanje geregeerd. De moslims hebben in Spanje nooit het zwaard gebruikt om mensen tot bekering te dwingen. Later kwamen de christelijke Kruisvaarders naar Spanje en roeiden de moslims uit. Geen enkele moslim mocht in Spanje nog openlijk de adhan geven (dat is de oproep tot het gebed).

5. 14 miljoen Arabieren zijn Koptische christenen

De moslims waren gedurende 1400 jaar de machthebbers over Arabië. Enkele jaren lang hadden de Britten de macht en enkele jaren de Fransen. In zijn geheel hebben de moslims 1400 jaar over Arabië geregeerd. Toch zijn er vandaag de dag 14 miljoen Arabieren die Koptische christenen zijn, dus christen sinds vele generaties. Hadden de moslims het zwaard gebruikt, dan was er niet één Arabier Christen gebleven.

6. Meer dan 80% niet-moslims in India

De moslims hebben India gedurende ongeveer duizend jaar geregeerd. Hadden ze gewild, dan hadden ze in die tijd de macht om elke niet-moslim in India tot de Islam te bekeren.
Vandaag is meer dan 80% van de Indische bevolking echter niet-moslim. Al die niet-moslim Indiërs zijn hedendaagse getuigen dat de Islam niet door het zwaard werd verspreid.

7. Indonesië en Maleisië

Indonesië is het land met het grootste aantal moslims ter wereld. De meerderheid van de bevolking van Maleisië is moslim. Mogen we dan eens vragen: “Welk moslimleger is er naar Indonesië en Maleisië getrokken?”

8. De Oostkust van Afrika

Op dezelfde manier heeft de Islam zich in korte tijd over de Oostkust van Afrika verspreid. Opnieuw kunnen we de vraag stellen: “Als de Islam met het zwaard werd verspreid, welk moslimleger is naar die Oostkust van Afrika getrokken?”

9. Thomas Carlyle

De beroemde historicus Thomas Carlyle verwijst in zijn boek “Heroes and Hero worship (Helden en heldenverering)” naar dit misverstand omtrent de verspreiding van de Islam: “Het zwaard, inderdaad. Maar waar haal je je zwaard? Elke nieuwe mening bevindt zich bij haar ontstaan exact in een minderheid van één. In het hoofd van één enkele mens. Voorlopig leeft ze daar. Eén enkele mens ter wereld gelooft erin. Eén tegen allen. Als hij dan naar een zwaard grijpt om haar te verspreiden zal dat weinig uithalen. Je moet je zwaard zoeken! Over het algemeen zal iets zichzelf promoten zo goed het kan.”

10. Geen dwang in de godsdienst

Met welk zwaard werd de Islam verspreid? Zelfs al hadden de moslims er een, dan nog mogen ze het niet gebruiken om de Islam mee te verspreiden, aangezien de Koran zegt:

Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling.[Edele Koran 2:256]

11. Het zwaard van het verstand

Het gaat om het zwaard van het verstand, het zwaard dat het hart en de geest van mensen verovert. De Koran zegt in Soera Nahl:

Nodig (allen) uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. [Edele Koran 16:125]

12. Groei van de wereldgodsdiensten tussen 1934 en 1984

Een artikel in de “Almanac” van Reader’s Digest, jaarboek 1986, gaf de statistieken weer van de procentuele toename van de belangrijkste wereldgodsdiensten in de halve eeuw tussen 1934 en 1984. Dit artikel is ook verschenen in het magazine “The Plain Truth (De simpele waarheid)”. Bovenaan stond de Islam, die met 235% was toegenomen. Het Christendom was met 47% gegroeid. Mogen we dan vragen welke oorlog er in die eeuw heeft plaatsgevonden, die miljoenen mensen tot de Islam heeft gebracht?

13. De Islam is de snelst groeiende godsdienst in Amerika en Europa

Vandaag is de snelst groeiende godsdienst in Amerika de Islam. De snelst toenemende godsdienst in Europa is de Islam. Welk zwaard dwingt de mensen in het Westen om met zovelen de Islam aan te nemen?

14. Dr. Joseph Adam Pearson

Dr. Joseph Adam Pearson zegt terecht: “Mensen die vrezen dat op een dag kernwapens in de handen van de Arabieren zullen vallen, beseffen niet dat de islamitische bom al gevallen is. Hij viel de dag dat Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) werd geboren.”

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…